Utskrift

Nå går det på dunken

Skrevet av Ole Aa. Brattfjord . i kategorien Informasjon

AvfallsdunkerTiden løper snart ut for de gamle matavfallsstativene. Fra nyttår skal alt avfall på dunken. Eller rettere sagt på dunkene, ettersom den nye renovasjonsordningen innbefatter egen dunk for restavfall, matavfall og papir. Samtidig overtar også ny renovatør fra 1. januar ansvaret for hentingen av avfall i Lyngdal og Farsund kommune.

Utskrift

Professoral «ekteskapsrådgivning» for Lyngdal kommune

Skrevet av Ole Aa. Brattfjord . i kategorien Informasjon

Presentasjon av organisasjonskultur i Lyngdal kommuneEt forskerteam ved Universitetet i Agder har kartlagt organisasjonskulturen i Lyngdal kommune, og konkludert med at slagordet «vi vil, vi våger» sitter solid plantet i ryggmargen hos kommunens ansatte. Kartleggingen har også avslørt hvilken kommune Lyngdal bør søke samarbeid med, og hvilken kommune man absolutt bør styre unna.

Utskrift

Bostøtte - mulig å søke elektronisk fra 1. oktober

Skrevet av Jorun Seland . i kategorien Informasjon

HB midstiltHva er bostøtte?
Bostøtte er en behovsprøvd statlig støtteordning for deg som har lav inntekt og høye boutgifter.
Husbanken og kommunen samarbeider om bostøtteordningen.
Husbanken fatter vedtakene, men det er kommunen som behandler søknadene og har all kontakt med deg som søker.
I Lyngdal kommune organiseres bostøtten via Servicekontoret.

  • Informasjon
  • Beredskap
  • Kartløsning

Nå går det på dunken

Nå går det på dunken

Tiden løper snart ut for de gamle matavfallsstativene. Fra nyttår skal alt avfall på dunken. Eller rettere sagt på dunkene,...

20.11.2014

Les mer...

Revidert renovasjonsforskrift med tilhørende retningslinjer

Lyngdal kommunestyre vedtok i møte 09.10.14, sak 14/849 revidert Renovasjonsforskrift med 3 tilhørende retningslinjer. For skriften er samlet i ett...

11.11.2014

Les mer...

Beredskap

Lyngdal kommune arbeider for å forebygge alle typer skader og være best mulig forberedt på krisesituasjoner. Vi gjør dette i samarbeid med mange andre aktører for at innbyggerne i Lyngdal skal kunne leve i et trygt og godt lokalsamfunn.

På denne siden finner du viktig lokal informasjon om både akutt hjelp og lokal kriseinformasjon.

Kommunal vakttelefon:

Kommunal vakttelefon for vei, vann og avløp utenom ordinær åpningstid og som ikke kan vente til neste ordinære arbeidstid: mobiltelefon 94 50 60 86.

Du kan kontakte Lyngdal kommune i en krisesituasjon
Ring sentralbordet telefon 38 33 40 00 eller mobilnummer 91 52 21 69 (eller annet kunngjort nummer).

Les mer …

Kart

phoca thumb l kartVelkommen til Lyngdal kommunes kartløsning! Klikk på kartet eller på denne lenken for å komme inn på kartløsningen til kommunen.

Viktig informasjon

Denne web-baserte kartløsningen erstatter ikke dagens rutiner for bestilling av opplysninger i forbindelse med omsetning av eiendom. Denne kartløsningen er foreløpig basert på at informasjonen kun er retningsgivende, slik at dokumentasjonen først må kvalitetssikres av kommunens saksbehandlere.

Under finnes kommuneplan og sentrumsplan i PDF-format. NB: Det gjøres spesielt oppmerksom på at sentrumsplanen ikke er markert i kommuneplanen 1998 - 2009.

pdfKommuneplan 1998-2009 pdfSentrumsplan 2007-2012

pdfVeiledende retningslinjer pdfUtfyllende bestemmelser pdfTidligere regulerings og bebyggelsesplaner

Program for henting av papir og plast

Programmet er for perioden september 2014 og ut året. Følg linken som er vedlagt:

pdfHenting av papir og plast ut året 2014