Ledige stillinger i Lyngdal kommune

lyngdal logo hoved hor RGBLyngdal kommune er en Sørlandskommune med en sentral beliggenhet i vestre del av Agder, med en geografisk nærhet til både Stavanger og Kristiansand. Lyngdal kommune har rundt 8000 innbyggere, og er en kommune i vekst.

Næringslivet er preget av en god utvikling innen handel og turisme, og det pågår spennende utviklingsarbeid både i Lyngdal og Listerregionen.  Kommunen har et aktivt idrettsmiljø og et spennende kulturtilbud.


 

Utskrift

Lærere i voksenopplæringen

Skrevet av Geir Johan Ellingsen . i kategorien Ledige stillinger

Lyngdal voksenopplæring har ansvar for all opplæring av voksne etter Opplæringsloven og Introduksjonsloven for innvandrere. Hoveddelen av virksomheten er norskopplæring for innvandrere. Vi holder til i Lyng bygget, Lyngdal sentrum.

Lyngdal voksenopplæringen har behov for inntil tre lærerstillinger i inntil 100 % stilling fra 1.10.2014 til 31.03.2015. Mulighet for forlengelse. Søknadsfrist snarest.
Søknad sendes elektronisk. Velg "Tilkallingsvikar - undervisningsstillinger".

Utskrift

Renholder, 71 % stilling - intern utlysning

Skrevet av Maud Andresen . i kategorien Ledige stillinger

I Lyngdal kommune er det ledig stilling på 71 % som renholder fordelt på 60 % skole og 11 % på Rosfjord aktivitetshus.
Stillingsstørrelsen på 60 % følger skoleruten og utgjør 3 dager pr. uke.  
11 % delen følger IKKE skoleruten og fordeles på 2 dager ukentlig. Søknadsfrist 23.09.14.

Utskrift

Tilkallingsvikarer omsorgstjenestene høsten 2014

Skrevet av Maud Andresen . i kategorien Ledige stillinger

Selv om vi har et stabilt personale i omsorgstjenestene er det et jevnt behov for nye tilkallingsvikarer. Vi søker derfor etter personer som kan være interessert i å være tilkallingsvikar, og som vi kan kontakte hvis behov oppstår. Omsorgstjenestene i Lyngdal kommune er pr. d.d. inndelt i tre enheter. Søknaden vil være gyldig til og med 31.12.2014

Utskrift

Tilkallingsvikarer høst 2014 - skole og barnehage

Skrevet av Maud Andresen . i kategorien Ledige stillinger

 

Kommunen har et stabilt personale i skoler og barnehager, men fra tid til annen vil det være
behov for nye tilkallingsvikarer. En søker derfor etter personer som kan være interessert i å være
tilkallingsvikar, og som kan kontaktes når det er nødvendig. Søknadsfrist 24.12.2014

Utskrift

Fastlege-hjemmel - Lyngdal legesenter

Skrevet av Jorun Seland . i kategorien Ledige stillinger

Lyngdal legesenter har ledig stilling som fastlege, med listetak 1000 pasienter.   
Lyngdal legesenter har 9 fastlegehjemler, samt turnuslege, og holder til i velutstyrte og moderne lokaler i sentrum av Lyngdal. Senteret har et velfungerende og stabilt hjelpepersonell og et trivelig arbeidsmiljø. Det benyttes System X journalsystem.