Ledige stillinger i Lyngdal kommune

lyngdal logo hoved hor RGBLyngdal kommune er en Sørlandskommune med en sentral beliggenhet i vestre del av Agder, med en geografisk nærhet til både Stavanger og Kristiansand. Lyngdal kommune har rundt 8000 innbyggere, og er en kommune i vekst.

Næringslivet er preget av en god utvikling innen handel og turisme, og det pågår spennende utviklingsarbeid både i Lyngdal og Listerregionen.  Kommunen har et aktivt idrettsmiljø og et spennende kulturtilbud.


 

Utskrift

Ledig prosjektstilling 50 % erfaringskonsulent ved Dørstokken dagsenter

Skrevet av Geir Johan Ellingsen . i kategorien Ledige stillinger

Lyngdal rustjeneste er organisert i NAV Lyngdal. Rustjenesten består i dag av 2,8 stillinger som ruskonsulent, boligkoordinator og ruskoordinator, samt 1 prosjektstilling som miljøterapeut. Tjenesten har fått tildelt tilskuddsmidler til kultur- og holdningsendringer innen tjenestene på ROP feltet. Det søkes etter en erfaringskonsulent i 50 % prosjektstilling. Stillingen utlyses for ett år, med mulighet for forlengelse. Søknadsfrist er 1. september 2014.

Utskrift

Tilkallingsvikarer omsorgstjenestene høsten 2014

Skrevet av Maud Andresen . i kategorien Ledige stillinger

Selv om vi har et stabilt personale i omsorgstjenestene er det et jevnt behov for nye tilkallingsvikarer. Vi søker derfor etter personer som kan være interessert i å være tilkallingsvikar, og som vi kan kontakte hvis behov oppstår. Omsorgstjenestene i Lyngdal kommune er pr. d.d. inndelt i tre enheter. Søknaden vil være gyldig til og med 31.12.2014

Utskrift

Prosjektstilling - Miljøterapeut / miljøarbeider rus - NAV

Skrevet av Geir Johan Ellingsen . i kategorien Ledige stillinger

Ny utlysning / forlenget søknadsfrist.

Lyngdal kommune har fått tildelt tilskuddsmidler til et samhandlingsprosjekt innen rus/ psykiatri. Det søkes etter en miljøterapeut i 100 % prosjektstilling. Stillingen utlyses for et år, med mulighet for forlengelse. Søknadsfrist er 1. september 2014.

Utskrift

Tilkallingsvikarer høst 2014 - skole og barnehage

Skrevet av Maud Andresen . i kategorien Ledige stillinger

 

Kommunen har et stabilt personale i skoler og barnehager, men fra tid til annen vil det være
behov for nye tilkallingsvikarer. En søker derfor etter personer som kan være interessert i å være
tilkallingsvikar, og som kan kontaktes når det er nødvendig. Søknadsfrist 24.12.2014