Ledige stillinger i Lyngdal kommune

lyngdal logo hoved hor RGBLyngdal kommune er en Sørlandskommune med en sentral beliggenhet i vestre del av Agder, med en geografisk nærhet til både Stavanger og Kristiansand. Lyngdal kommune har rundt 8000 innbyggere, og er en kommune i vekst.

Næringslivet er preget av en god utvikling innen handel og turisme, og det pågår spennende utviklingsarbeid både i Lyngdal og Listerregionen.  Kommunen har et aktivt idrettsmiljø og et spennende kulturtilbud.


 

Utskrift

Ergoterapeut 90 % års vikariat, Lyngdal bo- og servicesenter

Skrevet av Jorun Seland . i kategorien Ledige stillinger

Lyngdal bo- og servicesenter har ledig vikariat for ERGOTERAPEUT i 90 % stilling

Tjenesteenheten Lyngdal bo- og servicesenter utfører en rekke ulike pleie- og omsorgstjenester. Enheten består av institusjon med skjermet avdeling, korttidsavdeling, langtidsavdeling, dagsenter, fysio-/ ergoterapi, kjøkken, vaskeri og renholdstjenester. Enheten er organisert i fire avdelinger med egne ledere som innehar overordnet personal- og fagansvar.

Utskrift

Terapeut psykisk helse, 80 % fast stilling

Skrevet av Jorun Seland . i kategorien Ledige stillinger

Tjenesteenheten Psykisk helse / Habilitering har ledig stilling for Terapeut 80 % fast stilling, fortrinnsvis med videreutdanning i psykisk helsearbeid

Tjenesteenheten psykisk helse og habilitering består av avlastning til barn og ungdom, psykisk helse og hjelp til mennesker med ulike hjelpebehov. Enheten er inndelt i tre soner/avdelinger. Sone- og avdelingsledere innehar overordnet fagansvar og personalansvar. Avdeling for psykisk helse gir ulike typer bistand, - bl.a. støttesamtaler, praktisk bistand, veiledning og koordinering av individuelle planer.

Utskrift

Kioskvert - ledig stilling ved Lyngdal kino

Skrevet av Maud Andresen . i kategorien Ledige stillinger

Det er en ledig stilling som kioskvert ved Lyngdal kino. Stillingen er på 24% (onsdager og torsdager) og innebærer kiosk- og billettsalg i forbindelse med kino og andre arrangementer i kulturhuset. Noe helgearbeid må påregnes. Søknadsfrist 6. november 2014.

Utskrift

Tilkallingsvikarer omsorgstjenestene høsten 2014

Skrevet av Maud Andresen . i kategorien Ledige stillinger

Selv om vi har et stabilt personale i omsorgstjenestene er det et jevnt behov for nye tilkallingsvikarer. Vi søker derfor etter personer som kan være interessert i å være tilkallingsvikar, og som vi kan kontakte hvis behov oppstår. Omsorgstjenestene i Lyngdal kommune er pr. d.d. inndelt i tre enheter. Søknaden vil være gyldig til og med 31.12.2014

Utskrift

Tilkallingsvikarer høst 2014 - skole og barnehage

Skrevet av Maud Andresen . i kategorien Ledige stillinger

 

Kommunen har et stabilt personale i skoler og barnehager, men fra tid til annen vil det være
behov for nye tilkallingsvikarer. En søker derfor etter personer som kan være interessert i å være
tilkallingsvikar, og som kan kontaktes når det er nødvendig. Søknadsfrist 24.12.2014