Helsestasjon

Om tjenestene

Helsestasjonen holder til i 3. etasje i Lyngdal rådhus. Her samarbeider helsesykepleiere, lege, jordmor, fysioterapeut og andre helsearbeidere om å gi et best mulig tilbud til foreldre og barn i alderen 0 til 5 år.

Det er tilbud om helsestasjon for ungdom hver mandag mellom klokken 15 og 17. Dette tilbudet følger skoletidsplanen.

Helsestasjonen jobber forebyggende. Fokus er å fremme barns fysiske, psykiske og sosiale helse. Det føres journal (helsekort) om barnets vekst og utvikling. Helsestasjonen kan også henvise til spesialisthelsetjenesten for nærmere undersøkelse og behandling.

Helsestasjonens tilbud:

  • Barnevaksinasjon
  • Helsekontroll
  • Undersøkelse av syn og hørsel
  • Oppfølging av vekst og utvikling
  • Forebyggende arbeid
  • Opplysning
  • Hjemmebesøk

Kontaktinfo virksomhetsleder

Linda Skagestad
Bergsakerveien 9, Lyngdal
Postboks 353, 4577 Lyngdal
Lyngdal helsestasjon

Besøksadresse:

Prost Birkelands gate 4
4580 Lyngdal

Sist endret: 08.01.2020