Bevillinger

Skal du søke skjenkebevilling eller serveringsbevilling finner du lenke til søknadsskjema nedenfor.

Har du spørsmål om regler for skjenkebevilling og salg av alkoholholdig drikke, snakk med vår digitale medarbeider, Kommune-Kari.

Skjema for bevillinger

Serveringsbevilling, ordinær

Skjenkebevilling, ordinær

Skjenkebevilling, åpent arr.

Skjenkebevilling, lukket arr.

Skjenkebevilling, endrede vilkår

Bevilling, endringer i drift

Omsetningsoppgave alkohol (salg)

Omsetningsoppgave alkohol (skjenke)

Sist endret: 11.12.2019