Skolefritidsordning (SFO)

Om SFO

SFO er et frivillig, kommunalt fritidstilbud før og etter skoletid for elever på 1. til 4. årstrinn i grunnskolen. Tilbudet gis på skolene.

Barn med spesielle behov kan benytte SFO til og med 7. trinn.

Søknadsskjema

Skjema for ny plass

Åpen søknad (utenfor kommunen)

Godta eller avslå plasstilbud

Hva koster det?

Opphold i SFO

Du betaler for 11 måneder. Kostpenger kommer i tillegg

 SFO-satser pr. oppholdstid – pris for 2020
Timer per uke Kr per måned, hvis ikke annet spesifisert
16 timer eller mer 2591,-
11-15 timer 2227,-
7-10 timer 1706,-
1-6 timer 1119,-
Kjøp av enkelttimer 62,- pr. time
Kjøp av enkeltdager – undervisningsfrie dager utover avtalt opphold 350,- pr. dag

Kostpenger fastsettes av den enkelte skole.

Moderasjonsordninger

Søskenmoderasjon

Det gis 40% søskenmoderasjon i foreldrebetalingen.

Annen moderasjon

For barn med særskilte behov som har SFO-tilbud i 5.-7. klasse skal det ikke kreves egenbetaling fra foreldrene.

Det er inntektsgradert foreldrebetaling i SFO på 1. og 2. trinn fra skoleåret 2020/2021. Dette innebærer at foreldrebetaling for et helhetstilbud i SFO på 1. og 2. trinn maksimalt skal utgjøre 6 prosent av den samlede person- og kapitalinntekten i husholdningen.

Dette gjelder fra og med 1. august 2020.

Ingrid Alden
Lyngdal rådhus
Postboks 353, 4577 Lyngdal

Sist endret: 08.01.2020