Tekniske tjenester

Om virksomheten

Tekniske tjenester har ansvaret for vann og avløp i Lyngdal kommune. Virksomheten har også ansvar for:

  • Veier og grøntanlegg
  • Friområder
  • Kommunale bygg
  • Renhold

Kontaktinfo feilmeldinger

Feilmeldinger Tekniske tjenester, utenom åpningstid kl. 8 til 15.30 (NB! ikke SMS)

Sist endret: 30.12.2019