4200 HV-soldater inntar Agder

Et stort antall HV-soldater kommer de neste tre ukene til å sette sitt preg på Lyngdal og resten av Lister-regionen. Øvelsen «Jøssing» ble sparket i gang mandag 6. mars, og varer helt fram til fredag 24. mars.

Et stort antall HV-soldater kommer de neste tre ukene til å sette sitt preg på Lyngdal og resten av Lister-regionen. Øvelsen «Jøssing» ble sparket i gang mandag 6. mars, og varer helt fram til fredag 24. mars.

For this information in english or other languages, choose from the language menu on the top of the page.

4200 soldater

Totalt mønstrer denne HV-øvelsen hele 4200 soldater, spredt utover øvingsområdene i Agder og Rogaland. Ifølge distriktssjef for Agder og Rogaland heimevernsdistrikt 08 HV-08, oberstløytnant Øystein Nilsen, er «Jøssing» Norges nest største militærøvelse.

– Navnet «Jøssing» stammer fra andre verdenskrig og Altmark-operasjonen i Jøssingfjorden. Nasjonal Samling brukte «Jøssing» som skjellsord for nordmenn som var britiskvennlige. Folk flest i Norge tok dette navnet til seg, og det ble fort et utrykk for gode nordmenn, forteller Nilsen.

Feltøvelsen holdes fra 6. til 24. mars. I løpet av denne perioden skal HV-avdelingene trene på å løse oppdrag innenfor sine primærfunksjoner. Det må påregnes militær trafikk på enkelte veier, og bruk av løsammunisjon og lysraketter vil medføre noe støy, både på dag- og nattestid.

I tillegg til Forsvaret vil også mange andre aktører delta. Herunder politiet, statsforvalterne, Sivilforsvaret, Agder Energi, Bane Nor, Helse Stavanger, Sørlandet sykehus, Avinor, Kystverket, Sira-Kvina og flere kommuner.

HV-soldater øver
Mandag 6. mars startet HV-øvelsen «Jøssing» i Agder og Rogaland. Den varer fram til 24. mars, og mønstrer hele 4200 HV-soldater. Foto: Heimevernet

– Øvelsen er koordinert med politiet, og HV-soldatene vil være lett kjennbare i norsk uniform. Annen mistenkelig aktivitet skal som vanlig varsles politiet, sier Øystein Nilsen.

Forbikjørt av virkeligheten

Øvelsen er planlagt i over et år og har ingen direkte sammenheng med sikkerhetssituasjonen i Europa.

– Vi startet planleggingen lenge før offensiven brøt ut i Ukraina. Men på grunn av hvordan denne situasjonen har utviklet seg, måtte vi øke trusselbildet på øvelsen. Vi er blitt forbikjørt av virkeligheten, sier oberstløytnant Nilsen.

Heimevernets hovedoppgaver:

  • Bidra til nasjonal krisehåndtering
  • Vakthold og sikring av viktige militære og sivile objekter
  • Støtte det sivile samfunnet, herunder å bistå politiet

«Øvelse Jøssing» er for øvrig en del av «Øvelse Joint Viking» som foregår i Troms, og som mønstrer 20.000 norske og allierte soldater.

Kontaktinfo for henvendelser

Postmottak og arkivtjeneste
Lyngdal rådhus
Postboks 353, 4577 Lyngdal

Sist endret: 05.02.2024