Å barneskole smitte-stengt

Kommuneoverlegen i Lyngdal besluttet torsdag 18. mars å stenge Å barneskole. Alle de øvrige barne- og ungdomsskolene i Lyngdal er satt på rødt nivå.
Kommuneoverlegen i Lyngdal besluttet torsdag 18. mars å stenge Å barneskole. Alle de øvrige barne- og ungdomsskolene i Lyngdal er satt på rødt nivå.

Kommuneoverlegens beslutning om å stenge Å barneskole er et hastevedtak etter § 4.1 i smittevernloven. Skolen stenges fra kl. 12 torsdag 18. mars, og inntil videre. Et hastevedtaks varighet er i utgangspunktet 7 døgn, men vedtaket kan forlenges.

Bakgrunnen for nedstengingen er den siste månedens økende covid19-smitte generelt i Lyngdal kommune, samt at smittekilde og smittevei knyttet til de enkelte utbruddene ikke er sikkert avdekket.

Kommuneoverlege Henriette Pettersen uttrykker i sitt hastevedtak bekymring over at smitte tilsynelatende «vandrer rundt» uoppdaget, og gir rom for de oppblussingene vi den senere tid har sett. Blant annet på KVS-Lyngdal, og nå også på Å barneskole, hvor en elev nå har testet positivt. Særlig knyttes det bekymring til at smitten ser ut til å spre seg lettere enn før blant unge mennesker.

 • Alle de siste tilfellene i Lyngdal har vært mutasjonssmitte.
 • Utbruddet på KVS-Lyngdal, som så langt har rammet 19 mennesker, har vist seg å være den engelske virusvarianten.

Selv om kun én elev på Å barneskole har testet positivt, medfører dette at store deler av skolen blir satt ut som følge av at medelever og ansatte settes i karantene, samt at husstandsmedlemmer settes i ventekarantene. En ventekarantene varer fram til første negative test foreligger.

Må få oversikt

«Med grunnlag i den erfaringen vi nå har fått vedrørende den britiske variantens enorme smitteevne, med tanke på barns aktivitet og dårligere evne til å klare holde avstand, og den potensielle smittespredningen et klasserom kan gi, stenges skolen ned inntil vi har fått kartlagt situasjonen bedre, slik at smitten ikke spretter over til svakere individer og eldre før vi mister grepet», poengterer kommuneoverlege Pettersen.

Andre faktorer hun viser til er som allerede nevnt uroen over mangel på entydige smittekilder, samt den voldsomme stigningen man andre steder i landet ser i smitte blant barn og unge. Situasjonen er også krevende fordi testkapasiteten i Lyngdal kommune nå på det nærmeste er sprengt, og det må gjøres ekstraordinære tiltak for å få kontroll på situasjonen.

Som følge av smitten på Å barneskole ble hele 7. trinn torsdag formiddag testet. Det vil si et 50-tall personer.

Kriseledelsen har stor forståelse for at mange nå kan kjenne på uro knyttet til situasjonen i Lyngdal, men presiserer at disse tiltakene gjøres nettopp for å få kontroll og oversikt, og gjøre Lyngdal til et trygt sted å være.

Skoler i rødt

Øvrige barne- og ungdomsskoler i Lyngdal er satt på rødt nivå. Det innebærer følgende:

For barneskoler

 • Ingen syke skal møte på skolen
 • God hygiene
 • Unngå fysisk kontakt mellom personer (håndhilsning og klemming)
 • Dele elever inn i mindre kohorter
 • Kohortene bør ha faste klasserom
 • Ansatte bør komme til klasserommet
 • Tilstrebe 1 meters avstand mellom elever/ansatte
 • Unngå trengsel og store samlinger
 • Holde avstand i pauser/friminutt og unngå kontakt mellom ulike kohorter
 • Vurdere alternerende oppmøtetider for elever


For ungdomsskoler

 • Ingen syke skal møte på skolen
 • God hygiene
 • Unngå fysisk kontakt mellom personer (håndhilsning og klemming)
 • Del elever inn i mindre kohorter
 • Faste lærere til hver kohort så langt det er mulig
 • Samme kohorter i skolen som på SFO tilstrebes
 • Tilstrebe avstand mellom elever/ansatte
 • Unngå trengsel og store samlinger
 • Ha egne områder i skolegården for ulike klasser/kohorter i pauser/friminutt for å minske kontakt mellom ulike kohorter
 • Vurdere alternerende oppmøtetider for elever

Virksomhetsleder for barnetrinnet i Lyngdal kommune, Ingrid Alden, presiserer at rødt nivå ikke betyr stengte skoler, men at de skal holde så mye åpent som mulig. På grunn av bemanning og areal vil skolene ha ulike muligheter til å dele elevene i mindre grupper. Alle skoler følger sine beredskapsplaner på rødt nivå.

Fra før er også de videregående skolene i Lyngdal satt på rødt nivå.

Inntil videre drives barnehagene i Lyngdal som normalt.

SISTE (oppdatert 19. mars):

Det er nå bekreftet at også smitten på Å barneskole er engelsk mutasjon.

Sist endret: 19.03.2021