Å barneskole smittestengt

Kommuneoverlegen i Lyngdal har besluttet å stenge Å barneskole fra og med torsdag 16. desember, og sju dager framover.

Kommuneoverlegen i Lyngdal har besluttet å stenge Å barneskole fra og med torsdag 16. desember, og sju dager framover.

Hvilket i praksis vil si at skolen forblir stengt til over nyttår, ettersom siste skoledag før jul er onsdag 22. desember. Elevene får tilbud om fjernundervisning.

Nedstengingen er et hastevedtak, hjemlet i smittevernlovens paragraf 4.1. Årsaken til stengingen er stigende smitte på tre forskjellige trinn siste uken.

Det totale antallet smittede er per onsdag 15. desember sju i direkte tilknytning til skolen, og 16 indirekte.

Kommuneoverlege Henriette Pettersen mener de nye nasjonale karantene-reglene som gjelder fra 15.12.21 er tvetydige knyttet til det å sette barn i karantene. På den bakgrunn har hun besluttet å stenge skolen for å hindre smitten i å spre seg videre. Fra torsdag 16.12. gjenstår det fem skoledager før juleferien.

Det vil fortsatt gis tilbud til barn av foresatte med samfunnskritiske roller, og til barn som er særskilt sårbare.

Fra skoleledelsen i Lyngdal kommune presiseres det at tilbud om hjemmeundervisning som et forebyggende tiltak kun gis til elever på skoler hvor smitte er påvist.

Smittesituasjonen i Lyngdal

Å barneskole forsidebilde.JPG
Kommuneoverlegen har stengt Å barneskole. Foto: Ole Åsmund Brattfjord, Lyngdal kommune

Sist endret: 15.12.2021