Advarer mot "falske" smittesporere

Det har dessverre vært tilfeller hvor personer med uhederlige hensikter har utgitt seg for å være smittesporer. Disse har gjerne forsøkt å få ut informasjon som kan misbrukes i svindeløyemed.
Det har dessverre vært tilfeller hvor personer med uhederlige hensikter har utgitt seg for å være smittesporer. Disse har gjerne forsøkt å få ut informasjon som kan misbrukes i svindeløyemed.

Ved behov for smittesporing, er det om å gjøre å komme raskest mulig i kontakt med personer som kan ha blitt eksponert for covid19-smitte. Derfor skjer smittesporing over telefon. Lyngdal kommunes smittesporingsteam har ingen mulighet for å oppsøke personer fysisk, for på den måten også kunne identifisere seg.

 • Å bli kontaktet av en smittesporer er selvsagt ikke noe som koster penger. En smittesporer har ikke behov for informasjon om eksempelvis bankkonto, kredittkortopplysninger eller tilsvarende.

Lyngdal kommunes team for smittesporing består av i alt 20 medarbeidere. Disse har i oppgave å ringe rundt til personer som kan ha blitt utsatt for smitte. Systemet er tillitsbasert. Medarbeiderne i smitteteamet har naturlig nok ingen mulighet for å identifisere seg over telefon. Men de skal opplyse tydelig om hvem de er, og om hvorfor de ringer. Det utøvende smittesporingsarbeidet ledes av Nancy Ingebretsen Landøy (bildet).

IMG_5481 Nancy Ingebretsen Landøy.jpg
Nancy Ingebretsen Landøy organiserer arbeidet i smittesporingsteamet. Administrativ leder for teamet er kommunalsjef Ronny Bjørnevåg, som også har tatt bildet.

Det har dessverre vært tilfeller hvor personer med uhederlige hensikter har tatt kontakt og utgitt seg for å være smittesporer. Disse har gjerne forsøkt å få ut informasjon som kan misbrukes i svindeløyemed.

– Vi kjenner ikke til at dette har skjedd lokalt i Lyngdal, men har hørt om episoder andre steder i landet. Derfor er det viktig for oss å informere tydelig om hvordan smittesporingen foregår, sier leder av kommunens smittesporingsteam, Ronny Bjørnevåg.

Sånn driver kommunen smittesporing

Dersom du blir kontaktet av en smittesporer fra kommunen kommer vedkommende til å spørre deg om dette:

 • Ditt fulle navn.
 • Din fødselsdato. Du trenger ikke oppgi alle elleve sifrene i ditt fødselsnummer.
 • Din adresse og telefonnummer.
 • Hvilken kontakt du har hatt med den smittede.
 • Om du har fått tilstrekkelig med informasjon om hva karantene innebærer.
 • Om du selv har fått påvist covid19 i løpet av året.
 • Om du har andre sykdommer. Kun ja eller nei. Det skal ikke opplyses om hva slags sykdommer det er snakk om.
 • Om du går på faste medisiner. Kun ja eller nei. Det skal ikke opplyses om hvilken type medisiner det er snakk om.
 • Din allmenntilstand.
 • Om du har fått nyoppståtte luftveissymptomer.
 • Om du har behov for medisinsk oppfølging. Kun ja eller nei.

Kontaktinformasjon

Lyngdal kommunens smittesporingsteam ledes av kommunalsjef Ronny Bjørnevåg.

Ronny Bjørnevåg
Lyngdal rådhus, 2. etasje
Postboks 353, 4577 Lyngdal

Sist endret: 26.02.2021