Åpner for kontrollerte besøk på helse- og omsorgsinstitusjonene

For å imøtekomme pårørendes ønske om igjen å få besøke sine nære på kommunens helse- og omsorgsinstitusjoner, åpnes det nå for kontrollerte besøk
For å imøtekomme pårørendes ønske om igjen å få besøke sine nære på kommunens helse- og omsorgsinstitusjoner, åpnes det nå for kontrollerte besøk

Det å ikke ha kontakt med sine nærmeste over lang tid vurderes som uheldig med hensyn til psykososial helse, og er også etisk problematisk. Derfor åpnes det nå for besøk på Byremo omsorgssenter og Lyngdal helsehus, på følgende vilkår:

 • Besøk må på forhånd avklares med institusjonen. Avdelingsleder er den som godkjenner besøk første gang og av nye besøkende. Fortrinnsvis nærmeste pårørende og en annen person.
 • Besøk bør ikke være for langvarige eller for hyppige. Ca. 30 minutter og én gang i uken for at flest mulig skal kunne ta imot besøk.
 • Sykehjemslege og evt. kommunelege kan rådføres ved behov.
 • Smitteråd må følges.
 • Det forutsettes god hoste- og håndhygiene.

Hvem kan ikke komme på besøk?

 • Pårørende som er i nærkontakt med noen som mistenker eller har påvist covid-19.
 • Pårørende som har luftveissymptomer, mistenker eller har fått påvist covid-19.

Det er heller ikke anledning til å ta med beboere på institusjon ut på tur.

Besøk på Lyngdal helsehus

Besøksrom:

 • «Møterom Ågedal» i 1. etasje ved kafé. Maks 2 pårørende og bruker. Pårørende tas inn gjennom terrassedør i møterommet.
 • Samtalerom 2. etasje. Maks 2 pårørende og bruker. Her hentes besøkende ved hovedinngang og følges til og fra rommet.

Kontaktpersoner for å avtale besøk:

 • Avdelingsleder avd. 1 (fløy A og B): Elin Goderstad, tlf: 916 28 330
 • Avdelingsleder avd. 2 (fløy C): Bjørg Hamran, tlf: 957 53 170
 • Avdelingsleder avd. 3 (fløy D og E): Mailin Igland, tlf: 417 21 037

For å gjøre avtale om besøk kontaktes avdelingslederne i arbeidstiden, mellom kl. 8 og 15.30.

Besøk på Byremo omsorgssenter

Besøksrom:

 • Avdeling 2 (skjermet): Liten stue i enden av avdelingen, med dør direkte.
 • Avdeling 4 (langtid/korttid): På pasientens rom, eventuelt i Nystova.

Kontaktpersoner for å avtale besøk:

 • Avdelingsleder avd. 2: Bjørg Hamran, tlf: 957 53 170
 • Avdelingsleder avd. 4: Arnhild H. Urevatn, tlf: 952 21 507

For å gjøre avtale om besøk kontaktes avdelingslederne i arbeidstiden, mellom kl. 8 og 15.30.

Besøk til særlig utsatte og døende

Besøk til beboere/pasienter med mistenkt, sannsynlig eller bekreftet covid-19:

 • Besøk må skje i isolatet (enerom) hvor beboer/pasient med covid-19 oppholder seg, og ellers på de vilkår institusjonen har satt.

Besøk til døende:

Det skal tilstrebes at pasient får ha sine nærmeste hos seg i livets siste fase.

 • Besøk gjøres i pasientens rom
 • Det gjøres individuelle vurderinger, og besøk avtales med avdelingsleder
 • Ved behov for fast vakt, kan det gjøres vurdering om pårørende kan ivareta denne funksjonen med nødvendig opplæring i smittevern.

Derfor tillates besøk

At det nå åpnes for besøk på helse- og omsorgsinstitusjoner er blant annet på bakgrunn av følgende situasjonsbilde:

 • Det er for tiden ikke registrert smitte i lokalsamfunnet.
 • Ved lite smitte i lokalsamfunnet vurderes risikoen for smitte til pasienter som liten. Samme gjelder risikoen for helsepersonell og øvrige ansatte, og for de besøkende.
 • Kommunen har per dags dato akseptabelt lager av smittevernutstyr.
 • Per dags dato er også institusjonene i normal drift.

Å legge til rette for besøk i institusjon med de smitteverntiltakene som for tiden forutsettes, vil uansett kreve noe ekstra personalressurser. Derfor åpnes det for besøk kun innenfor et begrenset tidsrom på dagen. Tidspunkt for besøk avtales i hvert enkelt tilfelle.

Dersom situasjonsbildet endrer seg i negativ retning, kan det på nytt bli innført besøksforbud. Avhengig av hvilke retningslinjer sentrale myndigheter legger til grunn.

DSC_5325 Lyngdal helsehus under bygging 140220.jpg
Lyngdal helsehus i februar 2020. Foto: Ole Aa. Brattfjord
Byremo omsorgssenter Hallgeir Fiddan 1 - utsnitt.jpg
Byremo omsorgssenter. Foto: Hallgeir Fiddan

Sist endret: 19.05.2020