Informasjon om idrettslig aktivitet

Utendørs idrettsanlegg i Lyngdal er igjen åpne for aktivitet, såfremt all aktivitet er i samsvar med sentrale myndigheters retningslinjer.
Utendørs idrettsanlegg i Lyngdal er igjen åpne for aktivitet, såfremt all aktivitet er i samsvar med sentrale myndigheters retningslinjer.

Lyngdal kommune åpner for at utendørs idrettsanlegg, balløkker og lekeplasser mv. igjen kan benyttes til sport og spill. Men da altså under forutsetning av at myndighetenes retningslinjer for smittevern etterleves:

  • Det må sikres at deltakerne til enhver tid holder minst 2 meters avstand til hverandre, og det må ikke være mer enn 5 personer som deltar i en gruppe.
  • Aktivitet med fysisk nærkontakt er ikke tillatt.
  • Ved aktiviteter for barn og unge, skal det være en voksenperson til stede som kan sørge for at aktiviteten utøves i samsvar med anbefalinger fra offentlige helsemyndigheter.
  • Det skal ikke brukes fellesgarderober / fellesdusjer.
  • Deltakerne skal ikke dele utstyr der det er nødvendig med håndkontakt med utstyret (f.eks. baller eller treningsmanualer). Herunder er det viktig at særforbundene gjør grundige vurderinger om hvordan dette kan løses og håndheves.
  • Det skal være gode hygienerutiner i forbindelse med aktiviteten, f.eks. god tilgang på Antibac og rutiner for grundig vask av hender, klær og idrettsutstyr før og etter aktiviteten.
  • Aktiviteten bør utøves på en forsiktig og skånsom måte for å unngå skader.

Fellesidrettslige retningslinjer er utarbeidet av Norges idrettsforbund og Helsedirektoratet.

Fortsatt stengte haller

Lyngdal kommunes innendørs idrettsanlegg holder fortsatt stengt av smittevernhensyn.

Private anlegg

Det er en del private anlegg i kommunen, f.eks. Lyngdal stadion. Det er idrettslagene / klubbene som selv bestemmer hvordan disse anleggene kan brukes, og hvordan aktiviteten skal organiseres. Men også her må all aktivitet følge de nasjonale retningslinjene.

Deltakerne bør videre oppfordres til å benytte alternativer til kollektivtransport i forbindelse med reise til og fra idrettsaktiviteten.

For spørsmål om aktivitet ved private idrettsanlegg henvises det til det aktuelle idrettslaget.

Lyngdal kommune anmoder alle lag / foreninger til å følge de til enhver tid gjeldende retningslinjer for idrettslig aktivitet.

Helle Stadion (foto:Hallgeir Fiddan)

Sist endret: 03.04.2020