Åpningstid SFO fram til sommerferien

Her er oppdatert informasjon om åpningstider på SFO fram til sommerferien.
Her er oppdatert informasjon om åpningstider på SFO fram til sommerferien.

Av smittevernhensyn blir det fremdeles ha noe redusert åpningstid på SFO. Utgangspunktet vil fortsatt være at morgen-SFO er stengt på alle skolene. De som likevel kan bruke morgen-SFO er elever med særlige behov og elever hvor en av de foresatte har kritiske samfunnsfunksjoner. Dette etter avtale med skolen.

På ettermiddagen vil utgangspunktet være at SFO er stengt fra kl. 16.00 hver dag.

Berge barneskole og Å barneskole har de siste ukene hatt åpningstid til kl. 14.15. Etter en helhetsvurdering og etter skolenes forutsetninger justerer vi nå åpningstid for disse to skolene, og åpner ytterligere opp.

Å barneskole: Fra 2. juni til 18. juni har SFO åpent til kl. 15.00. For barn som har foreldre hvor én har kritiske samfunnsfunksjoner, eller for barn som har særlige behov, har SFO åpent til kl.15.30. Etter avtale.

Berge barneskole: Fra 25. mai til 18. juni har SFO åpent til kl. 15.30 for alle barn.

Lenke til SFO-kontakter

Ferieturnus på SFO

Fra 19. juni er det egen ferieturnus på SFO med påmelding. Dette gjelder alle SFO-er.

Påmeldingsskjema gis ut fra den enkelte skole. Frist for påmelding til ferie i juni og i august er 27. mai.


Med vennlig hilsen
Ingrid Alden, virksomhetsleder

Sist endret: 22.05.2020