Barnehagene åpner som normalt

Fra mandag 8. juni gjenopptar de kommunale barnehagene i Lyngdal normal drift.
Fra mandag 8. juni gjenopptar de kommunale barnehagene i Lyngdal normal drift.

Barnehager har en avgjørende rolle for barns omsorg og utvikling. De er dessuten vesentlig for samfunnsstrukturen idet de muliggjør at foresatte kan arbeide. Barnehageansatte har derfor en sentral rolle for å ivareta barna også i en pandemisituasjon. Utbruddet kan vare over lang tid, avhengig av hvilke smittebegrensende tiltak som gjøres i samfunnet for øvrig. Det har derfor stor betydning at barna kan gå i barnehagen i utbruddsperioden, samtidig som smittevernet ivaretas, både for barna og de ansatte.

På den bakgrunn gjenopptar de kommunale barnehagene i Lyngdal normal drift fra og med mandag 8. juni.

  • Barnehagene vil da ha ordinær åpningstid, fra kl. 06.45 til 16.30.

Gjenåpningen er i tråd med siste reviderte smittevernveileder fra Utdanningsdirektoratet.

Mer detaljert informasjon om hvilke smittevernhensyn som må tas forbindelse med full gjenåpning vil bli formidlet i løpet av uken før oppstart.

Via knappelenken under kan siste oppdaterte veileder for smittevern lastes ned.

Reviedert veileder for smittevern

Kontaktinformasjon

Bente Ingebretsen, virksomhetsleder
Lyngdal rådhus
Postboks 353, 4577 Lyngdal

Lenker til tidligere saker

Barnehagene utvider åpningstiden

Endrer på åpningstiden

Barnehagene starter opp igjen

Sist endret: 02.06.2020