Barnehagene starter opp igjen 21. april

Her deles viktig informasjon knyttet til oppstart av barnehagene tirsdag 21. april.
Her deles viktig informasjon knyttet til oppstart av barnehagene tirsdag 21. april.

Gjenåpningen av barnehagene skjer i tråd med føringene gitt av regjeringen tirsdag 7. april, og den nasjonale veilederen for smittevern som Utdanningsdirektoratet lanserte onsdag 15. april. Men innenfor rammene for drift som kommunens barnehager har, både faglig og bemanningsmessig.

  • Oppstart av barnehager i Lyngdal blir tirsdag 21. april.
  • Oppstart SFO og skole 1. til 4. trinn i Lyngdal kommune blir som tidligere meddelt mandag 27. april.

Det innebærer blant annet at åpningstidene blir noe redusert. Dette for å unngå å måtte bytte på personell.

  • Når barnehagene åpner 21. april blir ordinær åpningstid fra kl. 08.15 til 15.00.
  • For foreldre og foresatte der begge har samfunnskritiske yrker, og heller ikke andre muligheter for barnepass, tilbyr barnehagene plass fra kl. 07.30 til 15.30.

Via lenken under (regjeringen.no) finnes utfyllende informasjon om hva som defineres som samfunnskritiske funksjoner:

Dette er samfunnskritiske jobber

De allerede gjennomførte risikoanalysene er også blitt revidert for å samstemme med den nasjonale veilederen.

Ettersom åpningstider i kommunale barnehager ikke er lovbestemt, plikter heller ikke kommunen ved redusert tilbud (åpningstid) å refundere deler av foreldrebetalingen. Det må eventuelt løftes fram som en politisk sak.

  • I første omgang gjelder reduserte åpningstider frem til 30. april.

Andre tiltak:

  • Med unntak av frukt tilbys det ikke måltider når barnehagene gjenåpner. Niste-pakke til lunsj må derfor medbringes, og frokost må spises hjemme. Som en konsekvens av dette vil det bli gitt en reduksjon i kostpengene.
  • Etter stengetid blir alle flater og leker grundig rengjort.
  • Barnehageansatte som befinner seg i risikogrupper blir ikke satt i arbeid når barnehagene gjenåpner.
  • Barnehage-ledelsen i Lyngdal sender ut infoskriv til alle foreldre og foresatte om hvordan gjenåpningen av barnehagene blir organisert. Dette infoskrivet er oversatt til ni andre språk i tillegg til norsk, for å sikre at kritisk informasjon når ut til alle.

Private barnehager i Lyngdal blir også informert om tiltakene som nå innføres i de kommunale barnehagene.

Barnehage-ledelsen i Lyngdal vil også ta et initiativ overfor de andre Lister-kommunene med tanke på å få til en koordinering av tilbudene.

Stengte uteområder

Som en del av smittevern-tiltakene er barnehagenes uteområder stengt på ettermiddagen. Barnehage-ledelsen amoder publikum om å respektere dette. Slik bruk kan under uheldige omstendigheter øke smittefaren. Av den grunn ber kommunen private avstå fra å oppsøke barnehagenes uteområder nå.

Åpen barnehage

På møtet i kriseledelsen fredag 17. april delte barnehage-ledelsen også sin bekymring for hvordan åpen barnehage (privat) skal klare å ivareta smittevern i tråd med veilederen. Åpen barnehage er et tilbud hvor foresatte og barn samles på dagtid, og hvor det gjerne er gjennomtrekk av folk hele dagen. Det varierer fra dag til dag hvor mange og hvem som benytter seg av tilbudet. Barnehage-ledelsen i Lyngdal er kritisk til om åpen barnehage har muligheter for å drifte i tråd med veilederen, og vil ta saken opp med fylkesmannen.

Infoskriv til foresatte

Via den blå knappelenken under kan du som foresatt eller omsorgsperson laste ned infoskriv fra barnehage-ledelsen.

Infoskriv til foreldre

Parental information

Below is information from the kindergarden administration in several different languages, meant for parents or caregivers.

Infoskriv til foreldre - Arabic

Infoskriv til foreldre - Dari

Infoskriv til foreldre - German

Infoskriv til foreldre - Latvian

Infoskriv til foreldre - Lithuanian

Infoskriv til foreldre - Swahili

Inforskriv til foreldre - Tigré

Infoskriv til foreldre - Tigrinja

Other languages (governmental information)

Veilederen

Helsedirektoratet har et lovfestet mandat til å utgi nasjonale veiledere. Via knappelenken under kan du laste ned den nasjonale veilederen for smittevern i barnehager.

Smittevern i barnehager

Det er også laget en informasjonsfilm særlig rettet mot barn. Den ser du via lenken under.

Infofilm for barn

Plakat trygge barnehager.png

Sist endret: 12.05.2020