Barnehagene utvider åpningstiden

De kommunale barnehagene i Lyngdal utvider åpningstiden fra og med torsdag 14. mai.
De kommunale barnehagene i Lyngdal utvider åpningstiden fra og med torsdag 14. mai.

Torsdag 7. mai kom en revidert utgave av smittevernveilederen for barnehager. Veilederen sier at et av de viktigste tiltakene for å hindre smitte er å begrense antall nærkontakter til hvert barn og ansatte, for eksempel ved å ha små kohorter og faste ansatte for hver kohort.

Hensikten med å etablere faste kohorter er dels å sikre at man kan overholde avstandskravene innad i kohortene, og dels å begrense kontakt med andre kohorter. Dette begrenser smittespredning innad og mellom kohorter. Dessuten vil det lette arbeidet med smitteoppsporing og hindre at hele barnehagen må stenge ved påvisning av smitte hos et barn eller en ansatt.

Samtidig åpner veilederen opp for at det kan tilrettelegges for familiers behov for åpningstid, for eksempel der foresatte har kritiske samfunnsfunksjoner, ved at det er mer fleksibilitet i kohort-tilhørighet. Disse barna kan tilhøre en annen kohort for eksempel på begynnelsen eller slutten av dagen om nødvendig, men det er fortsatt viktig at de har et begrenset antall kontakter og er i kontakt med så få kohorter som mulig.

Med denne presiseringen i veilederen vil barnehagene utvide åpningstiden.

Kartlegging

Det er blitt gjort en kartlegging i barnehagene der foreldre har meldt inn sitt nødvendige behov for åpningstid. Etter en gjennomgang av kartleggingen ser vi at barnehagene kan imøtekomme de aller fleste foreldres behov.

  • Barnehagenes åpningstid vil være fra kl. 06.45 – 16.00.
  • Men det er viktig å presisere at barn kun kan komme i barnehagen den tiden som er innmeldt som nødvendig behov. Det er de innmeldte behov som gjør at barnehagene klarer å organisere en åpningstid på 9,25 timer.
  • Barnehagene vil med utgangspunkt i kartleggingen og innmeldte behov organisere nye kohorter og arbeidstider for de ansatte. Endret åpningstid vil være gjeldende fra torsdag 14. mai.
  • Hvilken kohort barnet skal tilhøre vil foreldre få egen informasjon om fra barnehagen.

Spørsmål kan rettes til virksomhetsleder eller styrer i den aktuelle barnehage.

Smittevernveilederen for barnehager

Kontaktinformasjon

Bente Ingebretsen, virksomhetsleder
Lyngdal rådhus
Postboks 353, 4577 Lyngdal

Lenker til tidligere saker

Endrer på åpningstiden

Barnehagene starter opp igjen

Sist endret: 12.05.2020