Barnehageplass 2020/2021

Fristen for å søke barnehageplass for 2020/2021 er 1. mars. Alle må søke elektronisk.
Fristen for å søke barnehageplass for 2020/2021 er 1. mars. Alle må søke elektronisk.

Det er tid for å søke barnehageplass. Skal et barn ha rett til barnehageplass, må søknaden være sendt innen fristen. Søknader som kommer inn etter fristen 1. mars 2020 blir ikke med i hovedopptaket.

Felles søknadsskjema for alle barnehagene, og informasjon om den enkelte barnehage, finner du via knappelenken under.

Barnehager i Lyngdal

Hjelp kan fås ved henvendelse til barnehagemyndighet på telefon 476 42 360.

Barn som har plass i dag og som ønsker å beholde denne uten endring trenger ikke søke på nytt.

Barn som ønsker endringer i oppholdstid eller eventuelt bytte av barnehage må søke om det nå.

Det er viktig at alle som ønsker barnehageplass kommende barnehageår søker innen fristen. Det gjelder for alle barn født innen utgangen av november 2019.

Utdrag fra barnehageloven §12A, om rett til plass i barnehage:

Barn som fyller ett år senest innen utgangen av august det året det søkes om barnehageplass, har etter søknad rett til å få plass i barnehage fra august i samsvar med denne loven med forskrifter.

Barn som fyllet ett år i september, oktober eller november det året det søkes om barnehageplass, har etter søknad rett til å få plass i barnehage innen utgangen av den måned barnet fyller ett år i samsvar med denne loven med forskrifter.

Barnehagemyndighet

Sist endret: 14.02.2020