Bekymret for trafikksikkerheten i miljøgata

Daglig leder av Lyngdal BY, Janne Fardal Kristoffersen, ber om at kjøreforbudet som nå gjelder i miljøgata respekteres.

Daglig leder av Lyngdal BY, Janne Fardal Kristoffersen, ber om at kjøreforbudet som nå gjelder i miljøgata respekteres.

Med unntak av utrykningskjøretøyer og nødvendige vareleveranser, er miljøgata stengt for biltrafikk så lenge arrangementet «Julebyen Lyngdal» pågår. Imidlertid registrerer daglig leder av Lyngdal BY, Janne Fardal Kristoffersen, at mange ikke respekterer dette. Selv om gaten er fysisk stengt med bom.

– Det vi opplever er at mange flytter bommen til side sånn at de skal kunne kjøre inn. Og når sperringen først er flyttet på, så kjører også andre inn, i god tro. Men nå under det pågående arrangementet er miljøgata stengt for biler, og jeg anmoder publikum om å respektere dette, sier Fardal Kristoffersen.

Fungerende virksomhetsleder for Tekniske tjenester i Lyngdal kommune, Steinar Litland, bekrefter at miljøgata nå ikke er åpen for biltrafikk.

– Nå har ikke kommunen overtatt ansvaret for gaten, så vi har ingen myndighet til å stenge den. Men så lenge kjøremønsteret er blitt endret med at det ikke lenger kan kjøres gjennom paviljongen, der veien går, så må publikum parkere på utsiden av miljøgata. Det er ikke tillatt å kjøre på fortauene. Dette handler om folks sikkerhet, sier Steinar Litland.

Janne Fardal Kristoffersen viser til at det er store parkeringsområder i nær tilknytning til miljøgata, og at det ikke er nødvendig å måtte kjøre helt fram til butikkdøren.

Arrangementet «Julebyen Lyngdal» pågår fram til og med lørdag 17. desember.

Janne Fardal Kristoffersen miljøgata julebyen IMG_3715.jpeg
Leder av Lyngdal BY, Janne Fardal Kristoffersen, minner om at miljøgata er stengt for biltrafikk så lenge arrangementet «Julebyen Lyngdal» pågår. Foto: Ole Åsmund Brattfjord, Lyngdal kommune

Sist endret: 30.10.2023