Ber besøkende til helsehus og institusjoner bruke munnbind

Besøkende til Lyngdal helsehus, omsorgsboliger og institusjoner anmodes nå om å bruke munnbind.
Besøkende til Lyngdal helsehus, omsorgsboliger og institusjoner anmodes nå om å bruke munnbind.

På anbefaling fra kommuneoverlegen innfører hjemmetjenesten og institusjonstjenester bruk av munnbind hos sine ansatte når de er i kontakt med tjenestemottagere og pasienter.

Men også besøkende til institusjon og omsorgsboliger anmodes nå om å bruke munnbind.

  • Dette gjelder fra og med onsdag 11. november, og inntil videre.

Dette er tiltakene:

  • Bruk av munnbind for ansatte i Hjemmetjenesten hos alle tjenestemottakere
  • Bruk av munnbind for ansatte i institusjon som er i pasientkontakt
  • Besøkende til pasienter/beboere på institusjon og omsorgsboliger anbefales også å bruke munnbind

Viktig om bruk og kast av munnbind:

  • Munnbindet skal sitte tett på ansiktet. Det er derfor viktig å håndtere det med rene hender
  • For at munnbindet skal ha god effekt, må det sitte tett langs kantene og dekke godt over munn og nese. Klem nesebøylen ned på hver side av neseryggen og dra munnbindet godt ned under haken
  • Bruker du briller festes disse oppå munnbindet
  • Berør munnbindet minst mulig under bruk
  • Når munnbindet tas av berøres kun strikkene eller knytebåndene. Vask hendene grundig etter at det brukte munnbindet er tatt av og kastet. Brukt munnbind kan kastes som vanlig avfall.

Via lenken under kan du lese mer om korrekt bruk av munnbind.

Bruk munnbindet riktig

– Norge er i starten på en andre smittebølge. Farsund har et pågående stort utbrudd hvor det fortsatt påvises nye positive covid19-tilfeller. Smittesituasjonen i Lister-regionen er drøftet med Folkehelseinstituttet, og vår region ansees ikke som en region med stort smittetrykk, men som en region med lokale smittetilfeller og utbrudd hvor det ikke er konstatert smittespredning generelt i samfunnet. Men på grunn av smittesituasjonen i Farsund innføres nå bruk av munnbind som tiltak, sier virksomhetslederne Hildegunn Vik Risnes og Anne Sanden Kvinen. Henholdsvis leder for Institusjonstjenester og Hjemmetjenester i Lyngdal kommune.

Hildegunn Vik Risnes og Anne Sanden Kvinen - redusert.png
Hildegunn Vik Risnes (t.v.) og Anne Sanden Kvinen er henholdsvis virksomhetsleder for Institusjonstjenester og Hjemmetjenester i Lyngdal kommune. Foto: Ole Aa. Brattfjord

Smittestatus

Oppdatert informasjon om smittestatus i Lyngdal kommune finner du via knappelenken under.

Smitte i Lyngdal

Sist endret: 11.11.2020