Ber publikum holde avstand på isbanen

Det rettes nå en anmodning til foresatte og ansvarspersoner om å påse at alle som bruker isbanen «Skeisen» holder nødvendig avstand til hverandre.
Det rettes nå en anmodning til foresatte og ansvarspersoner om å påse at alle som bruker isbanen «Skeisen» holder nødvendig avstand til hverandre.

Isbanen i Rådhusparken er populær, og tiltrekker seg hver dag et stort antall brukere. I den forbindelse har Lyngdal kommune også mottatt bekymringsmeldinger knyttet til smittevernet.

Kriseledelsen diskuterte dette i et møte fredag kveld, og har konkludert med at «Skeisen» fortsatt holdes åpen. Men det forutsetter altså at brukerne av isbanen forholder seg til gjeldende avstandsregler. Ettersom det er mye barn og unge som bruker banen, rettes anmodningen primært til foresatte og andre ansvarspersoner.

Mange av brukerne er som nevnt barn og unge, og det er dokumentert at denne gruppen ikke er like utsatt for smitte som voksne og eldre personer. I tillegg reduserer kuldegradene smittefaren ytterligere.

Lyngdal følger de nasjonale retningslinjene, og smittesituasjonen per nå tilsier ikke strengere lokale tiltak. I henhold til de nasjonale retningslinjene kan derfor isbanen som en utendørs aktivitet holdes åpen, forutsatt at avstandsreglene overholdes. For barn og unge i samme kohort er det ikke like påkrevd på holde den samme avstanden, men det anbefales likevel å gjøre det.

Det forutsettes også at brukerne av isbanen er symptomfrie.

Som eier av banen skal Lyngdal kommune sørge for enda bedre skilting med informasjon om avstandsreglene.

Smittesituasjonen følges nøye, og dersom smittetrykket øker kan det bli aktuelt å stenge banen.

IMG_4178 isbanen - utsnitt2.png
Som eier av isbanen skal Lyngdal kommune nå sørge for enda bedre skilting med informasjon om avstandsreglene. Foto: Ole Aa. Brattfjord, Lyngdal kommune

 

Sist endret: 08.01.2021