Ber renholdere om å melde seg

Renholdstjenesten i Lyngdal kommune er sterkt presset. Kommunen ber derfor renholdere om å registrere seg.
Renholdstjenesten i Lyngdal kommune er sterkt presset. Kommunen ber derfor renholdere om å registrere seg.

Lyngdal kommune har en tid nå bedt helsearbeidere som ikke allerede har et arbeidsforhold til kommunen om å melde seg til tjeneste.

Nå etterlyses også renholdere!

Det er utvidet renhold både på Lyngdal bo- og servicesenter (LBS), Byremo omsorgssenter og på Konsmo legesenter. Dette i tillegg til driften av nye Lyngdal helsehus. Krav om minimum to meters avstand mellom renholdere legger ytterligere press på kommunens allerede sterkt pressede renholdspersonell.

Så dersom du har utdannelse og / eller erfaring som renholder, har mulighet for å bidra og ikke allerede har et arbeidsforhold til Lyngdal kommune, ønsker vi at du registrerer deg. Det gjør du enkelt via knappelenken under.

Registrering av renholdere

Informasjon vi trenger om deg:

I registreringsskjemaet ønsker vi at du i tillegg til dine personalia oppgir følgende:

  1. Hvilken utdanning og / eller erfaring du har
  2. Når du kan starte å jobbe
  3. Annet du mener er relevant å informere om

Du vil bli kontaktet ved behov. Vi besvarer ikke søknadene.

Sist endret: 01.04.2020