Bli kjent med kommuneplanens samfunnsdel

Den viktige samfunnsdelen ble vedtatt av kommunestyret torsdag 10. februar 2022.

Den viktige samfunnsdelen ble vedtatt av kommunestyret torsdag 10. februar 2022.

Kommuneplanen skal bestå av en samfunnsdel med handlingsplan, og en arealdel. Samfunnsdelen ble som nevnt innledningsvis endelig vedtatt av Lyngdal kommunestyre i møtet torsdag 10. februar 2022. Samfunnsdelen legger føringer for arbeidet med arealdelen, som det skal jobbes videre med gjennom 2022.

Kommuneplanen er fellesskapets plan. En plan som angår deg, familien din, naboene dine, vennene dine, arbeidskolleger, jobben din mv. En plan som påvirker din hverdag og framtid i kommunen. Derfor bør du bli bedre kjent med planen. Du finner den via lenken under.

Her finner du samfunnsdelen

Gjennom februar har vi på kommunens facebookside og Twitter-konto også presentert jevnlige utdrag av samfunnsplanens delmål.

Samfunnsdelen forside.png

Sist endret: 05.02.2024