Blomster-prosjekt søker ildsjeler

Har du interesse for blomster og hagestell, og har lyst til å bidra til et frodigere Lyngdal? Da kan dette være noe for deg!
Har du interesse for blomster og hagestell, og har lyst til å bidra til et frodigere Lyngdal? Da kan dette være noe for deg!

Prosjektet «Byutvikling og blomster» har som mål å bidra til levende og mangfoldige byer, der det er godt å bo og leve. Ideen er å engasjerer menneskene som bor i kommunen til å plante blomster i et sentrumsområde som trenger forskjønnelse. Noe som igjen handler om medvirkning og innbyggerinvolvering i nærmiljøet, og sosial bærekraft. Og ikke minst omdømmebygging.

Lyngdal kommune og de andre byene på Sørlandet deltar denne våren i dette prosjektet.

Kommunen er imidlertid ikke driver av prosjektet, men stiller et areal til disposisjon. Det er lagt vekt på at det fortrinnsvis skal være et sentrumsnært område. Byrom, park, hage mv. I Lyngdals tilfelle er dette hagen ved Bergeheim. Sveitservillaen i Agnefestveien. Tanken er at frivillige skal drive prosjektet. Hvert område må derfor ha en lokal ildsjel som primus motor.

Vi søker nå flere lokale ildsjeler og deltakere til å påta seg denne oppgaven med å plante og stelle blomstene i hagen ved Bergeheim.

Bergeheim Agnefestveien 1.JPG
Det søkes nå etter lokale ildsjeler som kan tenke seg å plante og stelle i hagen ved Bergeheim. Foto: Ole Aa. Brattfjord, Lyngdal kommune

Lokale ildsjeler og deltakere kan være enkeltpersoner eller en gruppe personer, som har interesse for blomster og som har et ønske om å bidra til et mer frodig Lyngdal. Forslag til personer eller grupper som kunne vært aktuelle for prosjektet er ønskelig, og kunne du selv tenke deg å delta er det kjempefint.

Ta kontakt med prosjektleder Ane Skjævestad på telefon 400 09 093, eller på epost via knappelenken under.

Epost Ane Skjævestad

Ane Skjævestad er blant annet kjent som gatekunstner. En kunstformen som gjerne oppfattes som en motreaksjon til det som skjer i verden, og der kunstnere skaper verk og opplevelser for publikum uten å forvente noe tilbake. Og der publikum får oppleve kunst uten å aktivt oppsøke den.

For Lyngdal kommunes del er dette beplantingsprosjektet en del av kommunens deltakelse i «Bynett Sør», som er byutviklingsnettverket mellom forskning og offentlig sektor på Agder.

Sist endret: 04.03.2020