Boligtilskudd fra kommunen

Har du havnet i en økonomisk vanskelig situasjon og sliter med å skaffe deg bolig eller beholde den du har? Sjekk om kommunen kan hjelpe deg med tilskudd.

Har du havnet i en økonomisk vanskelig situasjon og sliter med å skaffe deg bolig eller beholde den du har? Sjekk om kommunen kan hjelpe deg med tilskudd.

Lyngdal kommune har tilskuddsmidler fra Husbanken til videretildeling. Tilskuddsmidlene er til tilpasning for funksjonshemmede og til etablering ved boligkjøp. I noen tilfeller kan kommunen kombinere startlånet med et boligtilskudd.

  • Fristen for å søke boligtilskudd er fredag 22.04. 2022.

Søknaden må være elektronisk. Det er fullt mulig å søke både lån og tilskudd i samme e-søknad. Søkers økonomi blir vurdert ved tildeling av tilskudd.

Mer informasjon og søknadsskjema finner du via knappelenken under.

Her kan du søke

Bostøtte boligtilskudd.jpg
Illustrasjonsfoto fra Pixabay

Sist endret: 05.02.2024