Ber besøkende ta ansvar

En hardt presset omsorgstjeneste i Lyngdal kommune ber nå besøkende til sykehjem og omsorgsboliger om å ta ansvar.
En hardt presset omsorgstjeneste i Lyngdal kommune ber nå besøkende til sykehjem og omsorgsboliger om å ta ansvar.

For å unngå ytterligere belastning på en allerede hardt presset omsorgstjeneste, appelleres det til pårørende om strengt å følge gjeldende retningslinjer for besøk.

«Vi ser nå at antall smittetilfeller igjen øker, og det bekymrer oss. Vi ønsker i det lengste å unngå å måtte stenge ned igjen institusjoner og omsorgsboliger for besøk. Derfor appellerer vi nå til alle pårørende om å gjøre seg kjent med de til enhver tid gjeldende retningslinjer for besøk, og å følge disse strengt. Det handler om å ta ansvar! Våre ansatte er allerede hardt presset, og har vært det lenge. Hensynet til våre tjenestemottagere, hensynet til de pårørende og til de ansatte er en vanskelig balansegang. Dette ber vi om forståelse for», sier Anne Sanden Kvinen og Hildegunn Vik Risnes. Virksomhetsledere for henholdsvis Hjemmetjenester og Institusjonstjenester i Lyngdal kommune.

Håper å unngå besøksforbud

«Alle kan og må innrette seg etter disse restriksjonene. I motsatt fall må vi igjen stenge ned institusjonene. Noe vi i det lengste håper å unngå. Et besøksforbud har mange negative sider. Ikke minst knyttet til følelsen av isolasjon og ensomhet, og livskvalitet. Men vår første prioritet må være hensynet til beboernes liv og helse, og til våre ansatte. Vi må gjøre alt i vår makt for å unngå at smitte kommer inn på våre institusjoner. Og da må alle bidra. Vi ser det selvsagt som både viktig og nødvendig at de nærmeste kan få komme på besøk til sine. Vi har også åpnet for at frivillige til en viss grad igjen får slippe inn med trivselsfremmende tiltak. Noe beboerne setter stor pris på. Men våre tjenestemottagere er sårbare og i risikogruppe. Derfor er det helt kritisk at gjeldende regler for besøk følges. Også de pårørende vil føle utrygghet ved et besøksforbud», sier Kvinen og Risnes.

Roser de ansatte

Virksomhetslederne roser også de ansatte for hvordan de har stått på og står på i en svært krevende situasjon.

«De må håndtere mange uventede situasjoner på sparket, og en rekke tilleggsoppgaver for å ivareta våre beboere og de besøkende på best mulig måte. Vi er utrolig stolt av våre dyktige ansatte. De står i en krevende arbeidshverdag, og ikke minst i en svært uoversiktlig arbeidshverdag. For ingen vet hvor lenge dette kommer til å vare», sier virksomhetslederne.

De berømmer også det gode samarbeidet med kommuneoverlege Henriette Pettersen, som er tilgjengelig både dager, kvelder og netter.

Retningslinjene for besøk

Dette er reglene som nå gjelder for besøk på sykehjem og sykehjemsnære omsorgsboliger i Lyngdal kommune. Det vil si Lyngdal helsehus, Byremo omsorgssenter og omsorgsboliger på Byremo og Konsmo.

  • Besøkende må være friske og symptomfrie før de får komme på besøk.
  • Besøkende som har vært i utlandet i løpet av de siste 10 dager, får ikke komme på besøk - uavhengig av om det er røde, gule eller grønne land.
  • Besøkende får ikke oppsøke fellesområder.
  • Besøkende får ikke oppsøke andre beboere enn dem de skal besøke.
  • Ved inngang må alle sprite hender – og fylle ut skjema. Det er ingen unntak for disse, selv ikke ved korte ærend. Dette er særlig viktig med tanke på eventuelt behov for smittesporing.

For generelle henvendelser bes de pårørende om fortrinnsvis å ta kontakt på dagtid i ukedager. Dette for å unngå ytterligere press på ansatte som er på jobb på kvelder og i helger.

DSC_7064 Hildegunn Vik Risnes og Anne Sanden Kvinen foran Lyngdal helsehus med plakat II.jpg
Klart budskap: Vær hjertelig velkommen til sykehjem og omsorgsboliger, men ta ansvar og vis hensyn, er det klare budskapet fra virksomhetslederne Hildegunn Vik Risnes (t.v.) og Anne Sanden Kvinen.
Foto: Ole Aa. Brattfjord, Lyngdal kommune

Sist endret: 13.08.2020