De viktige møteplassene for bedre psykisk helse

De viktige og gode møteplassene er tema når Verdensdagen for psykisk helse markeres i Lyngdal både 10., 11. og 12. oktober. For å understreke dette inviteres det blant annet til gratis kino.

De viktige og gode møteplassene er tema når Verdensdagen for psykisk helse markeres i Lyngdal både 10., 11. og 12. oktober. For å understreke dette inviteres det blant annet til gratis kino.

Tema for årets markering av Verdensdagen for psykisk helse er å høre til. Noe alle trenger.

– Tanken bak er å markedsføre noen av de gode møteplassene vi allerede har i Lyngdal kommune, både de offentlige og de som er tilknyttet frivillige lag og foreninger, sier Lyngdal kommunes rådgiver for sosial bærekraft og folkehelse, Kristine Engebretsen Illøkken (bildet).

Én av disse møteplassene er Lyngdal kino, og i forlengelsen av kommunens markering av Verdensdagen for psykisk helse inviteres innbyggerne til gratis kinokveld.

Kristine Engebretsen Illøkken folkehelsekoordinatorIMG_0723.jpg

På selve dagen, tirsdag 10. oktober, arrangeres det en lavterskel informasjonsstand under paviljongen i miljøgata. Her deltar representanter fra både helsestasjonen, psykisk helse, NAV og frivilligsentralen. Også ordfører Jan Kristensen blir å treffe på standen i miljøgata.

– Her kan alle som ønsker komme innom for å få informasjon, og de kan samtale med fagpersoner. Litt enkel servering blir det også, sier Illøkken.

 • Standen i miljøgata holdes fra kl. 12 til 14.30.

Kommunens skoler og barnehager har tradisjon for å markere Verdensdagen. Noe de også gjør i år.

Gratis kino

Dagen etter, onsdag 11. oktober kl. 18, tilbys det gratis kinovisning av dokumentarfilmen «Ola - en helt vanlig uvanlig fyr». Før filmen rulles i gang gir leder av Lyngdal filmklubb, Petter Røren, en innledning.

I filmen blir du kjent med Ola. Han er 30 år og bor sammen med mange ulike mennesker i Vidaråsen Landsby, et bo- og arbeidsfellesskap i Sandefjord kommune for voksne psykisk utviklingshemmede. I Vidaråsen lever de tett på naturen, og det lille samfunnet er tuftet på inkludering, forståelse og respekt. Ola er en engasjert, morsom og ærlig fyr. Han har en lett utviklingshemming og snakker åpent og med undring om dette. Når Ola mister en viktig brikke i livet sitt, reflekterer han over tilværelsen og hva han kan gjøre for å bli mer selvstendig. «Ola - en helt vanlig uvanlig fyr» er en hjertevarm film om likeverd, tilhørighet og betydningen av å føle seg trygg nok til å være den man er. Det er et nært og ærlig portrett, som bidrar til å bryte ned skillet mellom «oss» og «dem».

Mer om filmen via lenken under:

Lenke: Ola og Vidaråsen Landsby

På kinovisningen er det naturlig nok plassbegrensning, og Illøkken presiserer at det er «første person til mølla»-prinsippet som gjelder.

For å favne bredest mulig geografisk tilbys det skyss fra Byremo.

 • Påmelding for skyssbehov gjøres til Audnedal frivilligsentral på telefon 945 30 938.

Frivilligsentral og helsestasjon for ungdom

Den lokale markeringen av Verdensdagen for psykisk helse er imidlertid ikke slutt med gratis kino.

 • Torsdag 12. oktober, fra kl. 11 til 13, inviterer Frivilligsentralen i Lyngdal til kafé, med gratis servering.
 • Fra kl. 15 til 19 samme dag er det åpen Helsestasjon for ungdom. Her trengs ingen timeavtale for å komme innom.

Begge tilbudene nevnt over er ordinære tilbud, og finner sted hver uke. Åpen møteplass ved Audnedal frivilligsentral arrangeres onsdager fra kl. 10 til 12 på Konsmo, og på Byremo torsdager fra kl. 10 til 12.

Om Verdensdagen for psykisk helse

I 2022 var det 30 år siden 10. oktober ble opprettet som en internasjonal FN-dag for å fremme bevissthet om psykisk helse over hele verden, og for å skape oppmerksomhet om globale samfunnsutfordringer innen psykisk helse. Dagen markeres i over 150 land. 

I Norge er Verdensdagen en nasjonal befolkningskampanje om psykisk folkehelse, og blir hvert år mellom uke 39 og 42 markert av kommuner, skoler, arbeidsplasser, organisasjoner og enkeltpersoner. Mental Helse har siden 1992 koordinert kampanjen, på oppdrag fra Helsedirektoratet.

– Psykiske helseplager er en av de viktigste grunnene til utenforskap. I vår kommune har vi en betydelig andel av befolkningen i alle aldre som opplever psykiske plager, sier Kristine Engebretsen Illøkken, og understreker med det behovet for å holde kontinuerlig søkelys på nettopp psykisk helse.

Via lenken under kan du lese mer om årets markering av Verdensdagen for psykisk helse.

Lenke: Vi trenger å høre til

Fem om dagen

Her er fem gode tips for økt hverdagsglede:

 1. Vær oppmerksom
  Vær til stede i øyeblikket, være nysgjerrig, legg merke til følelser, tanker og omgivelsene dine
 2. Vær aktiv
  Beveg kroppen, finn en aktivitet du har glede av, litt er bedre enn ingenting
 3. Fortsett å lære
  Prøv noe nytt, ta opp en hobby eller interesse, med deg på kurs
 4. Knytt bånd
  Hold kontakt og ta vare på mennesker rundt deg, engasjer deg i lokalmiljøet
 5. Gi
  Bidra, gjør noe for en venn, hjelp en fremmed med noe. Gi også til deg selv – ta vare på deg selv og dine behov.

Løft blikket og se denne videoen

Lenke: Vi trenger hverandre

Psykisk helse skjermdump fra infofilm 2022.jpg

Har du negative tanker?

Lenke: Tips mot negative tanker

Verdensdag psykisk helse-logo.png

En grønn kopp mot ensomhet

Kjenner du til koppen mot ensomhet?

Lenke: Dette er Skravlekoppen

83139467_2661890997199977_7489870296422285312_n.jpg

Kontaktinformasjon

Kristine Engebretsen Illøkken
Lyngdal rådhus, 2. etasje
Postboks 353, 4577 Lyngdal

 

Sist endret: 30.10.2023