Delta i sykkelundersøkelsen 2022

Hvordan er det å sykle i Lyngdal? Del din mening om det i sykkelundersøkelsen 2022.

Hvordan er det å sykle i Lyngdal? Del din mening om det i sykkelundersøkelsen 2022.

Dette er en nasjonal undersøkelse og sammenligning av hvordan syklister opplever kommuner de sykler i utfra et brukerperspektiv. Undersøkelsen vil ligge til grunn for kåringen av Norges beste sykkelby, og er åpen fra 1. juni til og med 31. juli. Syklistenes Landsforening har annethvert år siden 2008 kåret Norges beste sykkelby.

Det er en digital og anonym brukerundersøkelse, åpen for alle som sykler. Respondentene tar stilling til 28 påstander om sykkeltilrettelegging i kommunen de sykler i.

Kommunene vil bli rangert etter seks områder:

  • Generell tilfredshet
  • Trygghet
  • Sikkerhet
  • Fremkommelighet
  • Tilgjengelighet
  • Sykkelens prioritering i kommunen

Resultatene vil bli presentert i september under den nasjonale sykkelkonferansen i Hamar.

Mer info om undersøkelsen og spørreskjema finner du via lenken under.

Sykkelundersøkelsen 2022

Plakat sykkelundersøkelsen 2022.png

Sist endret: 30.10.2023