Korona-endringer gjeldende fra 7. mai

Her finner du informasjon om endringer tilknyttet korona-tiltak gjeldende fra 7. mai, samt meldeskjema for planlagt arrangement.
Her finner du informasjon om endringer tilknyttet korona-tiltak gjeldende fra 7. mai, samt meldeskjema for planlagt arrangement.
Fra og med 7. mai åpnes det for arrangementer på offentlig sted for inntil 50 personer, med ansvarlig arrangør, og forutsatt at de nye smittevernreglene på én meter avstand mellom mennesker overholdes.
 
Ansvarlig arrangør skal sørge for at avstandsbegrensningene og øvrige smittevernregler etterleves, samt ha oversikt over hvem som er til stede. Så lenge disse kriteriene overholdes kan arrangementer gjennomføres.

  • Lyngdal kommune forutsetter imidlertid at det meldes fra til kommunen om tid og sted for planlagt arrangement, og at ellers nødvendige tillatelser som måtte være påkrevet innhentes. Det gjelder både grunneier-tillatelser, bevillinger og annet.

  • Lyngdal kommune ber videre ansvarlig arrangør om å anmode de tilstedeværende om å laste ned appen #smittestopp.
 
Virksomheten kultur er mottager av informasjonen i meldeskjemaet under. Eventuelle spørsmål rundt dette stiles dit.
 
 
  • Arrangementer uten ansvarlig arrangør er ikke tillatt
  • For private samlinger er rådet fortsatt fem personer, men nå med én meters avstand (nye retningslinjer om dette ventes 7. mai)
  • Tillatelsen til å gjennomføre arrangement på offentlig sted for inntil 50 personer gjelder ikke for idrettsarrangementer
7. mai er også dagen da regjeringen, basert på nye råd fra helsemyndighetene, vil komme tilbake med en vurdering av offentlige arrangement med mellom 50 og 200 personer fra 15. juni. Samme dag vil også regjeringen komme med anbefalinger som gjelder organisert idrettsaktivitet. Denne dagen vil det i tillegg komme nye retningslinjer for private samlinger.
 
Fra før er det klart at forbudet mot å gjennomføre arrangementer med flere enn 500 mennesker er forlenget til å gjelde i perioden 15. juni til 1. september.
 
Lyngdal kommune har per tirsdag 5. mai fortsatt ingen registrerte personer med påvist covid-19-smitte i kommunen. Når lokalsamfunnet nå gjenåpnes i begrenset og kontrollert omfang, er det kritisk at innbyggere og besøkende overholder smittevernregler, slik at dagens situasjonsbilde i størst mulig grad kan vedvare.
 

Dette gjelder også:

  • Besteforeldre og barnebarn kan igjen møtes, men det bør helst foregå utendørs og de generelle smittevernrådene må etterleves. Friske personer under 65 år kan også være sammen med barnebarn innendørs så lenge man holder avstand.
  • I virksomheter som gjenåpner skal egne standarder for smittevern følges. Utenfor disse virksomhetene er det viktig at alle fortsetter å følge de grunnleggende rådene for smittevern og holder god avstand til andre, unngå store grupper med mennesker, vasker hendene jevnlig og holder seg hjemme dersom man er syk.
  • Når vi er sammen, bør vi ikke være mer enn 5 personer samlet, og vi bør holde en avstand på minst 1 meter mellom oss. Avstanden gjelder både innad i gruppen og til andre personer. Dette gjelder ikke for personer som lever sammen til vanlig.
Via lenken under kan du lese hva regjeringen sier om råd og retningslinjer for arrangementer.
 

Sist endret: 05.05.2020