Du kan få avtale om månedlig fakturering av kommunale avgifter

Lyngdal kommune minner om at det er mulig å inngå avtale om månedlig fakturering av kommunale eiendomsgebyr.
Lyngdal kommune minner om at det er mulig å inngå avtale om månedlig fakturering av kommunale eiendomsgebyr.

Faktura for kommunale avgifter 1. termin 2021 er sendt ut, med forfall 30. april.

Dersom ønskelig er det mulig å inngå avtale om månedlig fakturering av kommunale eiendomsgebyr. Av praktiske hensyn er anbefalt oppstart av slik avtale enten fra 1. januar, eller fra 1. juli.

For å inngå avtale benyttes skjemaet under.

Avtaleskjema for månedlig fakturering kan lastes ned som PDF, eller som redigerbart word-dokument (docx).

Månedlig fakturering.pdf docx

Utfylt avtaleskjema kan innleveres på Lyngdal rådhus / Konsmo kommunehus, eller sendes på epost til var@lyngdal.kommune.no

Mer info om kommunale eiendomsgebyr finner du via den grønne knappelenken under. Her er er informasjon om ulike faktureringsmetoder som eFaktura og avtalegiro, om hvordan du selv finner fram til informasjon om egen eiendom, samt praktisk info om eierskifte og avlesning av vannmåler. Her finner du også samlet oversikt over kommunale eiendomsgebyrer, altså hva de ulike tjenestene koster.

Gebyroversikt bygg og eiendom

Spørsmål om faktura?

Noe du lurer på om faktura for kommunale avgifter, kan du sende epost til var@lyngdal.kommune.no, eller kontakte Innbyggertorget på telefon 38 33 40 00.

Spørsmål besvares fortløpende, og normalt innenfor 48 timer. Men ved ferieavvikling og høytider, som påsken, kan svartiden være noe lengre.

Sist endret: 25.03.2021