Ekstramøte i formannskapet onsdag 28. desember

Forslag til forliksavtale knyttet til gang- og sykkelveien i Kvås ble behandlet av formannskapet onsdag 28. desember.

Forslag til forliksavtale knyttet til gang- og sykkelveien i Kvås ble behandlet av formannskapet onsdag 28. desember.

Lyngdal formannskap var samlet til ekstraordinært møte onsdag 28. desember, utelukkende for å behandle forslag til forliksavtale med Cowi AS knyttet til arbeidet med prosjekteringen av gang- og sykkelveien i Kvås. Formannskapet sluttet seg enstemmig til avtalen.

Ekstramøtet ble holdt på Teams, men også strømmet direkte på Kommune-TV. Opptaket fra møtet kan du se via knappelenken under.

Lenke: Formannskapet 28.12.22

I Kommune-TV kan møteinnkalling med sakliste lastes ned.

Kontaktinfo for henvendelser

Postmottak og arkivtjeneste
Lyngdal rådhus
Postboks 353, 4577 Lyngdal

 

Sist endret: 08.04.2024