Ekstraordinært formannskapsmøte i opptak

Lyngdal formannskap gjennomførte et ekstraordinært kveldsmøte torsdag 2. juli. Her ser du opptaket.

Lyngdal formannskap gjennomførte et ekstraordinært kveldsmøte torsdag 2. juli. Her ser du opptaket.

Møtet ble gjennomført over nett, via løsningen Teams. Det ekstraordinære møtet ble også overført direkte på Kommune-TV. Via lenken lenger nede finner du det redigerte opptaket fra ekstramøtet.

To saker skulle behandles. Den ene saken gjaldt bevillingene til nyetableringen Sjø, mens den andre var en søknad om tilskudd fra kommunalt næringsfond. En søknad som ikke var blitt med i forrige runde. Denne ble behandlet bak "lukkede dører". I tillegg ble det tatt opp en sak under eventuelt, om etablering av sykkellekeplass i Rådhusparken.

Lenke: Opptak fra ekstramøte 2. juni

Lenke: Sjø - søknad om alle rettigheter

Ekstramøte formannskapet 020720.png
Det ekstraordinære møtet i formannskapet torsdag 2. juli ble gjennomført over nett, via løsningen Teams.

Sist endret: 05.02.2024