Endrer åpningstiden i barnehagene

Med virkning fra 4. mai innføres det 6-timers dag i Lyngdals kommunale barnehager.
Med virkning fra 4. mai innføres det 6-timers dag i Lyngdals kommunale barnehager.

Virksomhetsleder for barnehagene i Lyngdal kommune, Bente Ingebretsen, orienterte tirsdag 28. april kriseledelsen om at åpningstidene må justeres. Dette for å klare å ivareta både smittevernregler, retningslinjer og økonomi / bemanning.

Dette er de nye åpningstidene:

  • Barnehagene vil nå holde åpent fra kl. 8.30 til 14.30. Endringen innebærer en reduksjon til 6-timers dag.
  • Det gis utvidet tilbud fra kl. 7 til 15 der én eller begge av de foresatte har en samfunnskritisk funksjon.
  • For barn med særskilte behov blir åpningstiden fra kl. 8 til 15.

Foreløpig gjelder de nye åpningstidene fra 4. til 31. mai.

Via lenken under (regjeringen.no) finnes utfyllende informasjon om hva som defineres som samfunnskritiske funksjoner:

Dette er samfunnskritiske jobber

Via knappelenken under finner du informasjon som ble publisert da de korona-stengte barnehagene gjenåpnet 21. april.

Barnehagene åpner 21. april

Sist endret: 28.04.2020