Endringer i renovasjonsordningen for Audnedal

Fra nyttår er det ikke lenger Maren, men Renovasjonsselskapet for Farsund og Lyngdal (RFL) som tar seg av søppelhåndteringen i tidligere Audnedal kommune. Dette innebærer en del endringer.

Her er de viktigste:

 • RFL har kjøpt alle Marens søppelbeholdere. Abonnenter i Audnedal skal bruke disse inntil nye beholdere blir utplassert.
 • Utplasseringen av nye beholdere til husholdningene starter på nyåret. Oppstartstidspunkt og tidspunkt for ferdigstillelse vil blant annet være avhengig av vær og føre.
 • RFL tilbyr næringsdrivende å videreføre alle tidligere avtaler hos Maren om tømming av næringsbeholdere m.m., uten prisendring for 2020.
 • Åpningstidene for levering av avfall på Bladdalen miljøstasjon endres til torsdager i oddetallsuker. Første gang torsdag den 2. januar fra kl. 14.00 – 18.00.

  IMG_5726 Bladdalen gjenvinningsstasjon.png
  Det blir endring på åpningstidene ved Bladdalen gjenvinningsstasjon sør for Byremo.
  Foto: Ole Aa. Brattfjord
 • Har du spørsmål om ditt abonnement eller vil melde avvik på avfallshentingen, benytter du enklest appen "Min renovasjon". Avviksmeldinger må sendes innen tre dager.

  Appen min renovasjon-gj.png 

  Via appen finner du også tømmekalenderen, samt oversikt over gjenvinningsstasjoner og returpunkter. Via appen mottar du varsler fra renovasjonstjenesten, og du kan selv sende meldinger og bestille ekstra tjenester.

  Velg kommune og legg deretter inn rett adresse, eller gårds- og bruksnummer, og du er i gang.

  Appen kan lastes ned fra App Store eller Google Play.

Hytterenovasjon

I Lyngdal har det vært obligatorisk hytterenovasjon. Dette vil fra årsskiftet gjelde for hele den nye kommunen. Det vil bli utplassert returpunkter også i Audnedal for hytteabonnenter.

For ytterligere spørsmål kontakt RFL. Det kan du enkelt gjøre via appen "Min renovasjon".

Kontaktinfo

Renovasjonsselskapet for Farsund og Lyngdal (RFL)
Skjolnes avfallsplass, Farsund
Skjolnesveien 90, 4550 Farsund

Sist endret: 23.01.2020