Engelsk mutasjon også på Å barneskole

Det er bekreftet at også smitten på Å barneskole er den engelske virusvarianten.

Det er bekreftet at også smitten på Å barneskole er den engelske virusvarianten.

  • Per fredag 19. mars er det 24 aktivt smittede og isolerte personer i Lyngdal. 22 av disse er tilknyttet utbruddet på KVS-Lyngdal, der den engelske virusvarianten har spredt seg blant elever og ansatte. De to siste tilfellene ble bekreftet fredag.

Alle internatelever og ansatte skulle etter planen vært testet på nytt fredag 19. mars. Men grunnet lang inkubasjonstid før smitte sikkert kan påvises, er KVS-testingen nå utsatt til mandag 22. mars.

  • Per fredag 19. mars befinner det seg nærmere 700 personer i karantene.

Som kjent er Å barneskole inntil videre stengt, og alle barne-, ungdoms- og videregående skoler i Lyngdal er satt på rødt nivå. Hele 7. trinn på Å barneskole er satt i 10 dagers karantene. Alle er testet, og fredag ettermiddag forelå det svar på rundt halvparten av disse testene. Det er ikke påvist flere positive tilfeller blant Å-elevene.

Selv om skolene er på rødt, er de fortsatt åpne – men det må gjennomføres tiltak for å hindre smittespredning. Men ettersom såpass mange personer fortsatt er i karantene og i ventekarantene, er det flere skoler som nå opplever utfordringer knyttet til bemanning og som av den grunn for enkelte trinn må vurdere hjemmeundervisning.

Særlig har Lyngdal ungdomsskole varslet at de har en utfordring med å få nok lærere til å kunne ha fysisk undervisning. Fredag 19. mars gjennomførte derfor ungdomsskolen kun digital undervisning.

Situasjonen ble drøftet av kriseledelsen fredag ettermiddag, og det skal jobbes med å finne flere rom som skolen kan benytte slik at de i størst mulig grad kan gjennomføre fysisk undervisning også på rødt nivå. Blant annet kan det være aktuelt å ta i bruk kulturhuset og kommunestyresalen.

Også Berge barneskole har meldt om utfordringer knyttet til areal for å kunne ha fysisk undervisning på rødt nivå, og har valgt å alternere på digital og fysisk undervisning på 5., 6. og 7. trinn.

Med unntak av Å barneskole, som jo er stengt, er det på rødt nivå tilnærmet normal drift ved Årnes skole, Kvås skole, Konsmo skole og Byremo barneskule. Byremo ungdomsskole alternerer med digital og fysisk undervisning.

Kommuneoverlege Henriette Pettersen orienterte torsdag 18. mars formannskapet om situasjonen i Lyngdal. Der ga hun uttrykk for sin bekymring over at det ennå ikke er funnet noen sikre smittekilder og smitteveier til de siste utbruddene, og at hun også i Lyngdal i tiden framover venter lokal smitte-økning blant barn og unge. Slik man blant annet siste tiden har sett på Østlandet.

Hun informerte også om egenskapene til den engelske virus-varianten, som ikke bare har vist seg å være spesielt smittsom, men som også har lengre inkubasjonstid. Det vil si den tiden det går fra man er i kontakt med en smittet person til man selv tester positivt.

Ekstramøte i formannskapet

Formannskapet samles til nytt ekstraordinært møte kl. 20 fredag kveld for å drøfte en anbefaling fra kommuneoverlegen om å vedta et tillegg om karantenebestemmelser til den lokale forskriften. Dersom dette tillegget vedtas innebærer det at karantenetiden blir 10 dager uavhengig av om test på dag sju er negativ.

I utgangspunktet gjelder den lokale forskriften til kl. 18 fredag 26. mars. I løpet av neste uke blir det nytt ekstraordinært møte i formannskapet for å avklare om forskriften skal forlenges gjennom påsken.

Test- og vaksinestatus

Koordinator for vaksineringsarbeidet i Lyngdal kommune, Ronny Bjørnevåg, informerte kriseledelsen fredag om at det inneværende uke er blitt utført 693 tester ved luftveisklinikken. Det var status per kl. 14.

Innenfor samme tidsrom er det også registrert 1244 henvendelser på korona-telefonen. Den store pågangen medfører at det blir noe venting på å få svar.

«Når det gjelder testing er snittet per dag så langt i mars 137. Det er betydelig høyere enn det vi noen gang tidligere har hatt», sier Bjørnevåg.

Denne uken er det også satt 108 doser med Pfizer-vaksine. I løpet av neste uke ventes ytterligere et par hundre doser. Når også disse er satt regner Bjørnevåg med at de fleste innbyggere over 75 år som har ønsket vaksine da skal ha fått den.

Sist endret: 06.06.2023