Faktura for kommunale avgifter

Faktura for kommunale eiendomsgebyr for 1. halvår 2023 ble sendt ut i uke 12, med forfall 15. mai 2023. Gebyrene er vedtatt økt med ca. 20 prosent fra 2022.

Faktura for kommunale eiendomsgebyr for 1. halvår 2023 ble sendt ut i uke 12, med forfall 15. mai 2023. Gebyrene er vedtatt økt med ca. 20 prosent fra 2022.

Gebyrregulativet vedtas hvert år av kommunestyret. Vedtaket som gjelder for 2023 kan du lese via knappelenken under.

Lenke til gebyroversikt

Økningen av gebyrene for 2023 utgjør i underkant av 20 prosent for en standard bolig med 160 kubikk forbruk av kommunalt vann og avløp.

  • Faktura for kommunale eiendomsgebyr for 1. halvår 2023 ble sendt ut i uke 12, med forfall 15. mai 2023
  • Fakturaen inneholder også årsoppgjøret for kommunalt vann og avløp i 2022

Kommunen minner om at det er mulig å endre fra halvårlig til månedlig fakturering. Dette kan gjøres ved å fylle ut skjemaet som du finner via lenkene under, eller du kan sende en epost til Lyngdal kommune.

Endringer vil da gjelde fra 01.07. 2023

Betalingsavtale - månedlig fakturering

  • Avtaleskjemaet for månedlig fakturering kan lastes ned som PDF, eller som redigerbart word-dokument:

Lenke: Skjema månedlig fakturering

Lenke: Skjema månedlig fakturering, word

Lenke til epost Lyngdal kommune

Kontaktinfo for henvendelser

Postmottak og arkivtjeneste
Lyngdal rådhus
Postboks 353, 4577 Lyngdal
Bilde av vannsluk
I uke 12 sendes faktura for vann og avløp ut. Illustrasjonsfoto fra Pixabay / Semevent

Sist endret: 05.02.2024