Faktura kommunale avgifter

Faktura for kommunale avgifter sendes ut i slutten av uke 40, og starten av uke 41, med forfall 31. oktober 2022.

Faktura for kommunale avgifter sendes ut i slutten av uke 40, og starten av uke 41, med forfall 31. oktober 2022.

Har du spørsmål knyttet til mottatt faktura for kommunale avgifter anmodes du om å benytte epost var@lyngdal.kommune.no

Erfaringsmessig er det stor pågang med henvendelser i tiden etter at faktura er sendt ut, men normalt kan det påregnes svar innen to arbeidsdager.

Spørsmål knyttet til branntilsyn og feiing rettes til Brannvesenet Sør på epost feier@brannsor.no

Mer info om faktura og kommunale avgifter finner du via knappelenken under.

Kommunale eiendomsgebyrer

Sist endret: 05.02.2024