Formannskapet i opptak

Møtet som var i Lyngdal formannskap torsdag 10. november kan du nå se i opptak på Kommune-TV.

Møtet som var i Lyngdal formannskap torsdag 10. november kan du nå se i opptak på Kommune-TV.

Blant sakene som ble behandlet i dette møtet var søknad om driftstilskudd til "Fremtidens Havvind", økte kostnader i forbindelse med skolesvømming og spørsmålet om kommunal overtakelse av drift og vedlikehold av Miljøgata. Som en del av dette ble det også tatt stilling til om Miljøgata skulle stenges for biltrafikk eller ikke.

Avslutningsvis i møtet ble det gitt en orientering om status på investeringene i den såkalte "Audnedalspakken".

Du finner det redigerte opptaket via knappelenken under.

Lenke: Lyngdal formannskap 10.11.22

I Kommune-TV kan du også laste ned møteinnkalling og sakliste.

DJI_0242.JPG
Spørsmålet om kommunal overtakelse av drift og vedlikehold av Miljøgata var blant sakene til formannskapet torsdag 10. november. Dronefoto: Ole Åsmund Brattfjord, Lyngdal kommune

Kontaktinfo for henvendelser

Postmottak og arkivtjeneste
Lyngdal rådhus
Postboks 353, 4577 Lyngdal

Sist endret: 05.02.2024