Lyngdal formannskap torsdag 1. desember 2022

Opptaket fra Lyngdal formannskaps møte torsdag 1. desember 2022 er nå publisert i TV-arkivet.

Opptaket fra Lyngdal formannskaps møte torsdag 1. desember 2022 er nå publisert i TV-arkivet.

Blant sakene som da ble behandlet var årsbudsjett 2023 og handlingsplan 2023-2026. Det ble under formannskapets behandling ikke foreslått noen endringer til kommunedirektørens forslag til årsbudsjett og handlingsplan. Innstillingen fra formannskapet ligger nå ute til offentlig ettersyn fram til den endelige behandlingen i kommunestyret torsdag 15. desember.

Lenke til formannskapets innstilling

I tillegg til årsbudsjett 2023 og handlingsplan for 2023-2026 skulle formannskapet i dette møtet også ta stilling til spørsmålet om kommunal overtakelse av drift og vedlikehold av miljøgata. Denne saken lå også på bordet til kommunestyrets møte 17. november i år, men ble da utsatt.

Opptaket fra formannskapet finner du via lenken under.

Lenke: Lyngdal formannskap 011222

I Kommune-TV kan du også laste ned møteinnkalling med sakliste både til formannskapet, og til planutvalget som hadde sitt møte like i forkant av formannskapsmøtet. Det ble ikke strømmet fra møtet i planutvalget.

Budsjett 2023 skjermdump Framsikt.jpg
Torsdag 1. desember ble årsbudsjett og handlingsplan lagt fram for politisk behandling i formannskapet.

Sist endret: 30.10.2023