Investeringsutvalget i opptak

Investeringsutvalgets møte tirsdag 6. desember kan du nå se i opptak på Kommune-TV.

Investeringsutvalgets møte tirsdag 6. desember kan du nå se i opptak på Kommune-TV.

Utvalget hadde kun én politisk sak til behandling. Den gjaldt endringer i den såkalte Audnedals-pakken. I tillegg var det en fyldig orientering om status i vedtatte investeringssaker, ved rådgiver Jan Terje Ågedal og kommunalsjef Kristine Valborgland.

Du finner opptaket fra møtet via knappelenken under.

Lenke: Investeringsutvalget 06.12.22

Møteinnkalling med sakliste kan lastes ned i Kommune-TV.

Bilde fra møtet i investeringsutvalget, podiet og talerstol med Karsten Fidjeland
På talerstolen her står Karsten Fidjeland (Sp). Videre ses leder av investeringsutvalget, Stein Asle Johnsen (H) og kommunalsjef for Plan og næring, Kristine Valborgland. Skjermbilde fra Kommune-TV. 

Kontaktinfo for henvendelser

Postmottak og arkivtjeneste
Lyngdal rådhus
Postboks 353, 4577 Lyngdal

Sist endret: 16.01.2023