Se kommunestyret i opptak på Kommune-TV

Kommunestyrets møte torsdag 23. mars kan du nå se i opptak på Kommune-TV.

Kommunestyrets møte torsdag 23. mars kan du nå se i opptak på Kommune-TV.

Det redigerte opptaket finner du via den blå knappelenken under. At opptaket er redigert betyr bare at pauser og annen dødtid er klippet bort. Ut over det er opptaket identisk med direktesendingen. I det redigerte opptaket kan du også enkelt velge ut de sakene du ønsker å se, og endre på kameravinkler.

Lenke: Opptak fra kommunestyret

Blant sakene som lå på bordet til dette møtet var tilstandsrapport fra Lister Barnevern for 2021, sluttrapport for Bringsjordneset bro, bosetting av enslige mindreårige flyktninger, sluttbehandling av detaljreguleringsplan for fritidsboliger på Lundegård og høringssaken om regional plan for senterstruktur og handel på Agder. Hva formannskapet mente om den saken kan du lese mer om via lenken under.

Lenke til sak om regional plan

Dronefoto av Handelsparken mot sør
Handelsparken var i forslaget til regional plan kategorisert som lokalsenter og ikke som regionalt handelsområde. Dronefoto: Ole Åsmund Brattfjord, Lyngdal kommune

Det lå også på bordet to interpellasjoner til dette møtet, fra Venstre og fra Frp. Innledningsvis er det orienteringer fra Nullvisjonen og fra Lister barnevern.

I Kommune-TV kan du også laste ned møteinnkalling og sakliste. Også møteprotokollen legges ut der når den er klar.

Bytte kameravinkel

Illustrasjon kameravinkler Kommune-TV.png

I menylinjen under TV-bildet kan du velge mellom tre kameravinkler. Se illustrasjonen over. Det er podiet, som filmer talerstolen og møteleder, mens kameravinkelen salen viser hele møterommet. Dersom det underveis i møtet vises ting på lerret, og du ønsker å få dette opp på din egen skjerm, velger du kameraet som heter projektor. Dette kameraet er kun aktivt når projektoren er slått på.

Kontaktinfo for henvendelser

Postmottak og arkivtjeneste
Lyngdal rådhus
Postboks 353, 4577 Lyngdal

Sist endret: 08.04.2024