Følg kommunestyrets behandling av fusjonssaken på Kommune-TV

Torsdag 25. august samles Lyngdal kommunestyre til ekstraordinært møte for å behandle saken om fusjon mellom Agder Energi og Glitre Energi. Møtet kan du følge direkte på Kommune-TV.
Torsdag 25. august samles Lyngdal kommunestyre til ekstraordinært møte for å behandle saken om fusjon mellom Agder Energi og Glitre Energi. Møtet kan du følge direkte på Kommune-TV.

Eierkommunenes arbeidsutvalg har anbefalt at fusjonssaken behandles innen 1. september. Det er for å rekke denne fristen at Lyngdal kommunestyre er kalt inn til dette ekstramøtet, som for øvrig holdes like i etterkant av strategikonferansen, som også arrangeres denne dagen.

Kommunestyret starter som vanlig klokken 17, og møtet overføres direkte på Kommune-TV.

Intensjonsavtalen om fusjon mellom Agder Energi og Glitre Energi ble behandlet av kommunestyret 15. april 2021, som da ga sin tilslutning til denne. Nå er det selve fusjonen de folkevalgte skal ta stilling til. Formannskapet behandlet saken i møtet 23. juni i år, og sluttet seg da til kommunedirektørens anbefaling om å si ja til fusjon.

Skjermdump formannskapet 230622 Tønnes Seland.png
Tønnes Seland (Sp) på talerstolen da Lyngdal formannskap behandlet fusjonssaken 23. juni. Foto: Skjermdump fra Kommune-TV

Agder Energi eies av de 25 kommunene på Agder med til sammen 54,47 prosent av aksjene, og av Statkraft Industrial Holding AS med 45,53 prosent. Lyngdal kommune eier 2,74 prosent av Agder Energi. Glitre Energi AS eies av 19 kommuner i tidligere Buskerud fylkeskommune gjennom selskapet Vardar, og av Drammen kommune. Vardar og Drammen kommune har 50 prosent eierandel hver.

I tillegg til fusjonssaken skal kommunestyret i dette møtet også behandle en søknad om videre fritak fra politiske verv, og det ligger ved et par referatsaker. Det er svar på søknad om utvidelse av området som er definert som typisk turiststed, og status på vannkraftdisponeringen i Agder Energi.

Møtet holdes i kommunestyresalen i Lyngdal rådhus, og er åpent for publikum. Opptaket fra møtet er nå tilgjengelig i TV-arkivet.

I Kommune-TV kan du også laste ned møteinnkalling og sakliste.

Kontaktinfo for henvendelser

Postmottak og arkivtjeneste
Lyngdal rådhus

Sist endret: 26.08.2022