Se kommunestyret og utvalgsmøter i opptak

Kommunestyrets møte fra torsdag 15. og utvalgsmøtene som var onsdag 14. september kan du nå se i opptak på Kommune-TV.

Kommunestyrets møte fra torsdag 15. og utvalgsmøtene som var onsdag 14. september kan du nå se i opptak på Kommune-TV.

Lyngdal kommunestyre var samlet til møte torsdag 15. september. Via knappelenken under finner du det redigerte opptaket fra møtet. Innledningsvis er det to orienteringssaker. Det er informasjon om videreutvikling av Klinikk for psykisk helse, v/Elisabeth Urstad, avdelingssjef Distriktspsykiatrisk senter (DPS) Lister, og en orientering om KLP v/Rune Rosberg. I tillegg til de politiske sakene måtte ordfører Jan Kristensen i dette møtet også besvare to interpellasjoner. Hans eget parti, Høyre, stilte spørsmål om etablering og organisering av rådgivende enhet for rus-saker, og antall saker. Den andre interpellasjonen kom fra Senterpartiet, som ønsket svar på spørsmål knyttet til Bjørga som friområde.

I det redigerte opptaket er pauser og annen dødtid klippet bort. Utover det er opptaket identisk med direktesendingen.

Lenke: Lyngdal kommunestyre 150822

I Kommune-TV kan du også laste ned møteinnkalling og sakliste.

De øvrige opptakene er blitt slettet, i tråd med kommunestyrets vedtak 9. februar 2023. Her besluttet kommunestyret at opptak fra utvalgsmøter beholdes i TV-arkivet i 100 dager, mens opptak fra formannskap og kommunestyre skal ha en varighet på fire år.

Kontaktinfo for henvendelser

Postmottak og arkivtjeneste
Lyngdal rådhus
Postboks 353, 4577 Lyngdal

Sist endret: 30.10.2023