Se UMPT i opptak

Møtet i utvalg for miljø, plan og teknisk fra tirsdag 8. mars kan du nå se i opptak på Kommune-TV.

Møtet i utvalg for miljø, plan og teknisk fra tirsdag 8. mars kan du nå se i opptak på Kommune-TV.

I forkant av møtet gjennomførte utvalget to befaringer. Det gjaldt søknaden om dispensasjon for tre båthus i Jåsund, og en befaring knyttet til detaljreguleringsplanen for Svenviglia.

I Kommune-TV kan du også laste ned møteinnkalling og sakliste, og referatsakene til møtet. Det redigerte opptaket fra møtet finner du via knappelenken under.

UMPT 8. mars 2022

UMPT skjermdump 080322.png
Skjermdump fra UMPT på Kommune-TV. På bildet er Edna Marie Birkeland (H) på vei mot talerstolen.

Sist endret: 06.06.2023