Digitale folkemøter om ny E39

I forbindelse med oppstart av planarbeidet for nye E39 Lyngdal vest – Kvinesdal inviteres det til folkemøter og åpen kontordag.
I forbindelse med oppstart av planarbeidet for nye E39 Lyngdal vest – Kvinesdal inviteres det til folkemøter og åpen kontordag.

I Lyngdal ble det arrangert folkemøte tirsdag 21. september, fra kl. 18-20. Nye Veier orienterte da om planarbeidet, veilinjer og prosessen videre. Møtet var digitalt, og det ble strømmet via teams.

Det blir videre også åpen kontordag for Lyngdal torsdag 23. september kl. 09-12. På åpen kontordag kan du ta opp spørsmål, løsninger og problemstillinger med Nye Veier. Møtetid må bestilles. Påmeldingsfrist er kl. 15 dagen før, det vil si 22. september for Lyngdal.

For bestilling av tid kontaktes:

Elin Lunde, fagansvarlig kommunikasjon og medvirkning, på tlf. 993 15 914, eller via e-post: elin.lunde@sweco.no

Møtene gjennomføres digitalt. Møtelink vil bli sendt til påmeldte. Det er mulig å få hjelp til oppkobling i Lyngdal kulturhus.

Mer informasjon om oppstart av planarbeidet finner du via lenken under.

Varsel om oppstart av planarbeid E39

Veiprosjektets nettside

Kartutsnitt E39 Nye veier.jpg

Sist endret: 23.09.2021