Forbud mot bålbrenning og bråtebrann

Det er nedlagt forbud mot bål- og bråtebrenning.
Det er nedlagt forbud mot bål- og bråtebrenning.

Brannvesenet Sør IKS nedla torsdag 26. mars forbud mot all bålbrenning, bråtebrenning og sviing/flatebrenning på inn- og utmark. Forbudet gjelder fra 26.03.20 kl. 15:00, i kommunene Farsund, Hægebostad, Kvinesdal, Lindesnes, Lyngdal og Åseral.

Utrykninger til hendelser forårsaket av åpen ild i terreng vil nå bli politianmeldt.

Unntatt fra dette forbudet er bålbrenning på steder der det åpenbart ikke er fare for brannsmitte til terreng, eksempelvis områder med snø, holmer uten vegetasjon, bålpanne i egen hage etc.

Skogbrannfaren er stigende, og i sammenheng med utbruddet av Covid-19, ønsker brannvesenet å forebygge unødige hendelser. Skog- og krattbranner medfører store ansamlinger av brannmannskaper og sivile i forbindelse med slokkearbeidet. Dette øker igjen smittefaren. Brannvesenet ønsker ikke å komme i en situasjon der store deler av styrken er smittet av Covid-19, med svekket beredskap som påfølgende konsekvens.

Utrykning til branner og ulykker gjennomføres selvsagt som vanlig, men med dette forbudet er målet færrest mulig utrykninger til hendelser som lett kunne ha vært unngått.

Brannbilde.png
Målet med bålforbudet er færrest mulig utrykninger til hendelser som lett kunne ha vært unngått. Foto: Brannvesenet Sør

Sist endret: 26.03.2020