Minner om forbudet mot campingturisme i Lyngdal

Lyngdal kommune minner om den lokale forskriften om stenging av campingplasser, samt forbud mot overnatting i båter, campingvogner og bobiler m.m. i hele kommunen for personer som ikke har bostedsadresse i Lyngdal.
Lyngdal kommune minner om den lokale forskriften om stenging av campingplasser, samt forbud mot overnatting i båter, campingvogner og bobiler m.m. i hele kommunen for personer som ikke har bostedsadresse i Lyngdal.

For å hindre smitte av koronavirus har Lyngdal formannskap, med hjemmel i smittevernlovens paragraf 4.1, vedtatt en lokal forskrift som forbyr campingturisme i Lyngdal kommune.

Forskriften trådte i kraft 1. april, og gjelder foreløpig fram til 1. mai 2020. Forskriftens formål er å begrense smittespredningen av Covid-19 og ivareta kommunens kapasitet innen helse- og omsorgssektoren.

Forskriften forbyr personer å overnatte på campingplass eller virksomhet som driver hytteutleie i Lyngdal kommune dersom vedkommende er folkeregistrert i annen kommune. Forbudet gjelder også overnatting i båter, campingvogner og bobiler m.m. i hele kommunen.

Strengt nødvendig vedlikehold eller tilsyn som er nødvendig for å avverge store materielle skader tillates.

Forskriften er publisert på Lovdata. Via lenken under kan du lese hele forskriften.

Forskrift om campingturisme

Sist endret: 03.04.2020