Foreldrebetaling og kommunale avgifter

Lyngdal kommune gir fritak for betaling til SFO, barnehage og kulturskole, og utsetter forfallsdatoen på kommunale avgifter.
Lyngdal kommune gir fritak for betaling til SFO, barnehage og kulturskole, og utsetter forfallsdatoen på kommunale avgifter.

Kommunen har besluttet å gi fritak for betaling til barnehage, SFO og kulturskole så lenge virksomhetene er stengt på grunn av korona-pandemien.

Det ble den 23. mars av regjeringen bestemt at det skal holdes stengt frem til 13. april. Med denne bestemmelsen vil barnehage, SFO og kulturskole være stengt i en måned. Reduksjon i foreldrebetaling for barnehage og SFO løses ved at det ikke sendes ut faktura for april måned.

For kulturskolen vil det bli foretatt fratrekk på fakturaen som gjelder for vårsemesteret.

Kommunale avgifter

Kommunal eiendomsavgift faktureres to ganger i året, med forfallsdato 30. april for 1. termin i 2020. Forfallsdato for andre termin i den nye kommunen er ikke bestemt ennå.

Kommunen har besluttet å utsette forfallsdatoen på første termin til 1. juni 2020.

Sist endret: 26.03.2020