Formannskap og kommunestyre på Kommune-TV

Møtene i Lyngdal formannskap og kommunestyre torsdag 16. september kan du se på Kommune-TV.

Møtene i Lyngdal formannskap og kommunestyre torsdag 16. september kan du se på Kommune-TV.

Kommunestyremøtet var denne gangen et rent orienteringsmøte, mens formannskapet hadde én sak til behandling.

Lyngdal havn pano, Holmsundet 150921.jpg
Formannskapet startet sitt møte med befaring i Lyngdal havn. Foto: Ole Åsmund Brattfjord, Lyngdal kommune

Formannskapet startet sitt møte med befaring i Lyngdal havn. Etter besøket i Holmsundet gikk turen til Lyngdal rådhus hvor møtet fortsatte i kommunestyresalen, og da altså med kun én politisk sak på agendaen. Nemlig økonomisk støtte til Lyngdal idrettslag og Lyngdal Røde Kors.

Opptaket fra dette møtet kan ses via lenken under.

Lenke: Lyngdal formannskap 160921

Fra kl. 16 var det møte i Lyngdal kommunestyre. Det møtet ble holdt i kulturhuset, og på agendaen var orienteringer fra en rekke interkommunale samarbeid. De som deltok på møtet var Brannvesenet Sør IKS, Lister Nyskaping, Blå Kors (Barnas Stasjon Lister), NAV Lister, Lister Opplæringskontor, Amento, Lister Barnevern, Renovasjonsselskapet for Farsund og Lyngdal (RFL), Lister Pedagogiske Senter og Lyngdal recycling A/S. Alle fikk de en halvtime hver på podiet til å gi orientering og svare på spørsmål. I tillegg hadde ordfører Jan Kristensen med seg en hyggelig overraskelse til Lyngdal Røde Kors og Lyngdal idrettslag, som en takk for innsatsen i det omfattende vaksinearbeidet.

Opptaket fra kommunestyret finner du via knappelenken under.

Lenke: Lyngdal kommunestyre 160921

Sist endret: 05.02.2024