Forsinket utlevering av glass- og metallbeholdere

Pandemi og produksjonsproblemer forsinker utleveringen av nye beholdere for glass og metall-emballasje.

Pandemi og produksjonsproblemer forsinker utleveringen av nye beholdere for glass og metall-emballasje.

Det er ennå mange abonnenter som venter på nye beholdere fra Renovasjonsselskapet for Farsund og Lyngdal, til glass og metallemballasje. Beklageligvis må de belage seg på å vente en stund ennå. Utdelingen av de nye beholderne er sterkt forsinket. Dette skyldes produksjonsproblemer hos leverandør, relatert til koronapandemien.

RFL informerer om at alle abonnenter skal få beholdere så fort som overhodet mulig. Men fram til da må utplasserte felles beholdere i Lyngdal og Farsund benyttes.

  • I Lyngdal er det blant annet utplassert beholdere ved Walters bakeri, i Handelsparken v/Kiwi, nedgravd anlegg på Årnesveien og på Grøvan.
  • I Farsund er det blant annet utplassert beholdere ved Amfi, Kiwi Listerveien, i Vanse sentrum og nedgravd anlegg i Borshavn.

Innsamling av glass og metall-emballasje i tråd med tømmekalenderen starter når du som abonnent har fått beholderen til dette. Glass og metall-emballasje som er satt ut i andre beholdere hentes ikke, selv om det står i tømmekalenderen at det skal tømmes på din rute.

Når du har mottatt beholderen og det skal tømmes på din rute er det viktig at du setter frem beholderen slik at den står synlig og lett tilgjengelig, uten hindring av trapper, avsatser og lignende, og maksimalt fem meter fra veien.

Det er kun glass og metall-emballasje som skal kastes i beholderen. Ikke ting som stekepanner, lamper, lyspærer, porselen, drikkeglass og bildeler. Se sorteringsveilederen i appen min renovasjon eller info på www.sortere.no

Med vennlig hilsen Renovasjonsselskapet for Farsund og Lyngdal AS.

Avfall glass og metall.jpg
Har du ennå ikke mottatt beholder for glass og metall-emballasje, anmoder RFL om at du benytter felles beholdere utplassert i Lyngdal og Farsund. Illustrasjonsfoto: Pixabay

Sist endret: 05.02.2024