Fraråder bading i Presthølen og Hagehølen

Grunnet høye verdier av "tarmbakterier" frarådes inntil videre bading i Presthølen og Hagehølen.
Grunnet høye verdier av "tarmbakterier" frarådes inntil videre bading i Presthølen og Hagehølen.

For å ligge innenfor grenseverdiene for god badevannskvalitet må ikke mengden E.coli-bakterier overstige 100 per 100 milliliter vann. Siste vannprøver tatt i Presthølen i Lygna og Hagehølen i Litleåna viser verdier på mer enn 1500 TKB (termotolerante koliforme bakterier) per 100 milliliter vann. Dette tilsvarer «Ikke akseptabel» badevannskvalitet etter normene gitt av Helsedirektoratet. Derfor frarådes bading i disse områdene inntil vannet er friskmeldt.

  • Tekniske tjenester i Lyngdal kommune skal ta ny vannprøve førstkommende mandag, 6. juli. Dette i tråd med Folkehelseinstituttets retningslinjer.
  • Dersom tre etterfølgende prøver viser samme resultat vil badeplassene bli stengt.

E. coli er en termotolerant koliform bakterie (TKB) som forekommer i store mengder i avføringen til mennesker og dyr. Termotolerante koliforme bakterier skiller seg fra andre koliforme bakterier ved at de vokser helt opp til en temperatur på 44-45 °C. Derav termotolerant, som betyr at de tåler høy temperatur.

Antall TKB i god vannkvalitet må ikke overstige 100 per hundre milliliter vann. Selv verdier fra 80 til 100 kan føre til blant annet omgangssyke, diaré og påfølgende dehydrering i sommervarmen.

image25fv.png

Via lenken under kan du lese mer om Folkehelseinstituttets normer for badevannskvalitet.

FHI-normer vannkvalitet

Sist endret: 01.07.2020